Visie Oosterenk

Oosterenk heeft de potentie om te ontwikkelen van een gebied waar je nu vooral kunt werken naar een levendige plek waar het prettig werken, wonen én verblijven is. Oosterenk is een dynamische omgeving waar geweldige kansen liggen om te ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de landelijke groene omgeving en de levendigheid in en rond het ziekenhuis, dit in combinatie met ontwikkelmogelijkheden op verouderde kantoorlocaties biedt geweldige kansen voor de transformatie van dit gebied. 

Samen met onze partners op Oosterenk hebben we een visie voor Oosterenk opgesteld. Hierin staan onze gezamenlijke ambities voor het gebied. We dromen van een klimaat- en toekomstbestendig Oosterenk.

Om de transformatie van Oosterenk te kunnen realiseren, is samenwerking nodig. Niet alleen tussen de gemeente Zwolle en andere betrokken partijen in Oosterenk, maar ook tussen partijen onderling. Het uitgangspunt is om in gezamenlijkheid zoveel mogelijk win-winsituaties te creëren en (kleine) ontwikkelingen aan elkaar te koppelen om grotere veranderingen in gang te zetten. Met het gebied rondom Isala als kloppend hart van Oosterenk: met de levendigheid en mogelijkheden voor ontmoeten en werken. 

De visie lezen of bekijken

Wilt u de visie lezen? Of wilt u via een video uitleg over de visie? Het kan beide. De pdf's van de hele visie en de samenvatting vindt u hieronder. Daarnaast hebben we een filmpje laten maken waarin verschillende mensen de gebiedsvisie uitleggen. Wijzigingen in het gebied hebben een grote invloed op de manier waarop nagedacht moet worden over de infrastructuur in en naar het gebied Oosterenk. We hebben daarom op Oosterenk ook een verkeersonderzoek laten doen. Dit verkeersonderzoek kunt u hier ook vinden. 

visie_oosterenk_14-09-2020.pdf

oosterenk_publieksversie_visie.pdf

200320_rapportage_verkeersonderzoek_oosterenk.pdf

Wat vindt u?

Via een enquête konden ondernemers en andere betrokkenen hun mening geven over de visie. De reacties hebben we meegenomen in de beslisnota voor de gemeenteraad. We verwachten de visie na de zomervakantie aan de raad te kunnen voorleggen. Als de raad ermee instemt, moet de uitvoering van de visie vorm krijgen. Daar spelen ondernemers op Oosterenk ook zelf een grote rol in. 

Contact

Heeft u vastgoed op Oosterenk en heeft u plannen met uw pand, bijvoorbeeld verduurzaming? Neem dan contact met ons op via transformatieoosterenk@zwolle.nl , we denken graag met u mee over de mogelijkheden en kansen.