De Koggelaan wordt groener. De straat wordt omgetoverd in een fietsstraat met veel groen er omheen. Hiermee krijgt de Spoorzone in de toekomst een nieuw park: Het Koggepark.

Het Koggepark wordt een groene loper door Hanzeland. Een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn. In het park is straks veel ruimte voor voetganger en fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. De stenige Koggelaan verandert ondanks de beperkte ruimte in een fijne plek voor de hele wijk met groen en water.

Bewoners gaven regelmatig aan meer groen te willen in de wijk en fijne plekken waar je even kunt zitten. Deze ideeën heeft gemeente Zwolle meegenomen in de concept visie die zij nu voor het park gemaakt heeft.  De conceptvisie geeft een globaal idee van hoe het park er uit zou kunnen zien.

In onderstaande folder leest u de ideeën voor het Koggepark.

Meepraten, meedenken en meedoen

Bewoners en belanghebbenden hebben meegepraat en gedacht over het Koggepark. Deze gesprekken vonden begin februari digitaal plaats. De presentatie die bij de gesprekken gegeven is, vindt u op deze pagina. 

Op basis van de reacties van de omwonenden passen wij de conceptvisie nu aan. De aangepaste visie gaat nog een keer naar de bewoners. Daarna leggen we hem in de loop van het jaar aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad instemt met de visie dan kunnen we starten met het ontwerp van de fietsstraat. Ook hiervoor nodigen we bewoners uit om mee te denken en mee te doen. 

In stappen

In 2022 hopen we te beginnen met de aanleg van de fietsstraat en ook al het eerste groen voor het park aanbrengen. Zo wordt al zichtbaar hoe het Koggepark er uiteindelijk uit komt te zien. Daarna gaan we de komende jaren in stappen verder met de invulling van het Koggepark. Zo verandert de stenige Koggelaan naar een fijne plek voor de hele wijk.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Spoorzone? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via Blijf op de hoogte | Gemeente Zwolle

folder_koggepark.pdf

koggepark_presentatie_ingesproken.pptx