Samen bouwen aan de Spoorzone

De Spoorzone is een groot gebied van maar liefst 100 hectare. In het gebied wonen, werken, studeren en ontspannen mensen en stappen reizigers dagelijks in de trein of bus. Veel mensen voelen zich verbonden met dit deel van Zwolle. Plannen maken voor de Spoorzone kan dan ook alleen samen met de inwoners, bezoekers en gebruikers van het gebied.

Wie denken er allemaal mee?

De bewoners die in het gebied wonen denken al sinds 2016 mee over de toekomst van hun woonplek. Ook de bewoners die in de omliggende wijken wonen en bijvoorbeeld uitkijken op de Spoorzone praten mee over de toekomstplannen. Daarnaast zijn er ook belangengroepen die meedenken, allemaal vanuit een eigen bril. Bijvoorbeeld het milieu, wonen of de fiets.

Wat is het Spoorcafé?

Het Spoorcafé is de plek waar ideeën besproken worden en input wordt opgehaald. In 2016 was het eerste Spoorcafé. Iedereen is welkom om mee te denken en te doen. Inmiddels zijn er circa zes Spoorcafés per jaar. Wil je ook een uitnodiging ontvangen? Meld je dan aan via deze link of volg Spoorzone038 via social media.

Naast het Spoorcafé worden er ook sessies georganiseerd over specifieke ontwikkelingen, waarbij de gemeente of andere partijen mensen vragen om mee te denken met de plannen. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen en bijeenkomsten. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan via deze link aan voor de verzendlijst.

Wie werken er samen in de Spoorzone?

De gemeente vindt het belangrijk dat gebouweigenaren, initiatiefnemers enzovoort samen plannen maken en hierin buurtbewoners en andere betrokkenen meenemen. We vinden het belangrijk om de ideeën en wensen van buurtbewoners en andere betrokkenen te horen. Zo worden de plannen beter. Maar ook is samen optrekken in verschillende ontwikkelingen belangrijk. Want zo wordt het gebied meer één geheel en voelen de bewoners, gebruikers en bezoekers zich meer betrokken bij de plek. In de Spoorzone zijn daarom verschillende coalities gevormd. Deze coalities bestaan uit partijen met plannen voor de Spoorzone.

Ook is er een samenwerkingsverband als het gaat om de economische, culturele en onderwijs ontwikkeling van de Spoorzone. Hiervoor is het zogenoemde ECO-team. Lees hier meer over dit team.

Wie neemt er besluiten?

Als een idee of plan verder is uitgewerkt en onder andere buurtbewoners hebben meegedacht, wordt het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen dan een besluit over het plan en zullen het voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad zijn gekozen door Zwollenaren. De Zwolse gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen in de Spoorzone (en in de rest van de stad). Wanneer zo’n plan op de agenda van de gemeenteraad staat, kun je als inwoner of (belangen)organisatie jouw mening met de raad delen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Welke uitgangspunten zijn al bepaald?

In 2019 en 2020 is er samen met bewoners, gebouweigenaren, belangenorganisaties en andere betrokken gesproken over de toekomst van het gebied. Het doel van deze gesprekken was om uitgangspunten te formuleren voor de ontwikkeling van het gebied. Deze zijn vastgelegd in het Ontwikkelkader. Hierin is de input van bewoners en anderen meegenomen, maar bijvoorbeeld ook beleid dat al eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitgangspunten in het Ontwikkelkader lees je hier.

 

Samen bouwen aan de Spoorzone
Samen bouwen aan de Spoorzone