Verkeersmaatregelen en hinder

Momenteel voert Boskalis Nederland op het Stationsplein voorbereidende werkzaamheden uit buiten het verkeer voor de daadwerkelijke start van de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het (gemotoriseerd) verkeer ongehinderd gebruik maken van het Stationsplein. De komende tijd is het bekend wanneer de bouw van de fietsenstalling gaat starten.

Gedurende de bouw van de fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein. Voor voetgangers en fietsers blijft het station altijd goed bereikbaar. Het autoverkeer ondervindt wel hinder. Zowel de Westerlaan, Oosterlaan als de Terborchstraat zijn doodlopend: het Stationsplein is dus niet per auto bereikbaar. Er is wel een bypass vanaf de Stationsweg naar de Westerlaan, voor auto’s geldt hier eenrichtingsverkeer. Tijdens de werkzaamheden is in de Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan. De Van Karnebeektunnel is tijdens de bouwwerkzaamheden voor bewoners van Assendorp tijdelijk ook opengesteld als eenrichtingsverkeer voor auto’s die richting de A28 moeten.

Tijdelijke verkeerssituatie

 

Omleidings- en adviesroutes voor gemotoriseerd verkeer