Verkeersmaatregelen en hinder

Momenteel voert Boskalis Nederland op het Stationsplein voorbereidende werkzaamheden uit buiten het verkeer. Tijdens de werkzaamheden tot en met woensdag 15 mei 2019 kan het (gemotoriseerd) verkeer ongehinderd gebruik maken van het Stationsplein.

Met ingang van donderdag 16 mei 2019 wordt het Stationsplein in Zwolle voor een langere periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het autoverkeer ondervindt hinder van de afsluiting en wordt via de buitenring van Zwolle en de A28 omgeleid. Verkeersregelaars begeleiden in de eerste periode het verkeer ter plaatse. De nieuwe verkeerssituatie is als volgt:

  • Gedurende de bouw van de fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein.
  • Voor voetgangers en fietsers blijft het station altijd goed bereikbaar.
  • Het autoverkeer ondervindt hinder. Zowel de Westerlaan, Oosterlaan als de Terborchstraat zijn doodlopend: het Stationsplein is dus niet per auto bereikbaar.
  • Er is een bypass vanaf de Stationsweg naar de Westerlaan, voor auto’s geldt hier eenrichtingsverkeer.
  • Tijdens de werkzaamheden is in de Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan.
  • De Van Karnebeektunnel is tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk opengesteld als eenrichtingsverkeer voor auto’s vanaf Assendorp die richting de A28 en Zwolle Zuid rijden.

Klik op de onderstaande kaart om deze uit te vergroten.

Tijdelijke verkeerssituatie

Klik op de onderstaande kaart om deze uit te vergroten.

Omleidings- en adviesroutes voor gemotoriseerd verkeer