Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen

Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein is het gehele Stationsplein werkterrein. Het Stationsplein in Zwolle is voor langere periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft het station goed bereikbaar. Het autoverkeer ondervindt hinder van de afsluiting en wordt via de buitenring van Zwolle en de A28 omgeleid. Verkeersregelaars begeleiden in de eerste periode het verkeer ter plaatse. De nieuwe verkeerssituatie is als volgt:

  • Gedurende de bouw van de fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein.
  • Voor voetgangers en fietsers blijft het station altijd goed bereikbaar.
  • Het autoverkeer ondervindt hinder. Zowel de Westerlaan, Oosterlaan als de Terborchstraat zijn doodlopend: het Stationsplein is dus niet per auto bereikbaar.
  • Er is een bypass vanaf de Stationsweg naar de Westerlaan, voor auto’s geldt hier eenrichtingsverkeer.
  • In de Terborchstraat is doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden op het Stationsplein niet mogelijk.
  • De Van Karnebeektunnel is tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk opengesteld als eenrichtingsverkeer voor auto’s vanaf Assendorp die richting de A28 en Zwolle Zuid rijden.

Klik op de onderstaande kaart om deze uit te vergroten.

Tijdelijke verkeerssituatie

Klik op de onderstaande kaart om deze uit te vergroten.

Omleidings- en adviesroutes voor gemotoriseerd verkeer