Werkzaamheden in uitvoering

Realisatie betonconstructie | 20 januari - zomer 2020

Van maandag 20 januari tot en met de komende zomer werkt de aannemer in de bouwkuip aan het betonwerk van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein die straks ruimte biedt aan ruim 5.500 fietsen. Het werkt startte met het beton storten op de bodem van de bouwkuip die een oppervlakte heeft van 4.800 m2. 

Afgraven bouwkuip | 2 december 2019 - 17 januari 2020

Het graafwerk en het afvoeren van 25.000 zand zijn op 17 januari klaar. Op de bodem van de bouwkuip is het diepste punt van 6 meter is bereikt. Een bouwkuip is een tijdelijke, waterkerende constructie die nodig is om metersdiep in de grond bouwwerkzaamheden uit te voeren. De bouwkuip wordt ongeveer 120 meter lang, 45 meter breed en 6 meter diep. Qua oppervlakte is dat te vergelijken met een voetbalveld. 

Aanbrengen CSM-wanden | augustus – september 2019

Begin augustus 2019 is de aanleg van de bouwkuip gestart voor het bouwen van de ondergrondse fietsenstalling bij het station. De bouwkuip maakt Boskalis met behulp van CSM-wanden. Deze speciale wanden houden grond en water tegen.

CSM staat voor Cutter Soil Mix. Met deze bouwtechniek wordt er ondergronds water en cement vermengd om een grond- en waterkerende wand te bouwen. Ook het aanwezige grind in de grond wordt vermengd en zo onderdeel van de constructie. Een voordeel van deze techniek is dat de werkzaamheden geen trillingen en nauwelijks geluidshinder veroorzaken.

De onderkant van de bouwkuip is dicht gemaakt met een speciale gellaag die met 6.500 dunne slangetjes is geïnjecteerd.

Voorbereidend werk | maart - juli 2019

Van maart tot eind juli 2019 vond het voorbereidende werk plaats. In het onderstaande filmpje leggen Hans Kollenstaart, de omgevingsmanager bij de gemeente, en Hedwig Hut - Verelst, de omgevingsmanager bij Boskalis Nederland, uit welke activiteiten nodig zijn voor de daadwerkelijke start van de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. En welke gevolgen het werk heeft gehad voor de omgeving en het verkeer.

Meer informatie

Mocht u nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Hedwig Hut, omgevingsmanager bij Boskalis Nederland. Via de BouwApp kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg op de voet volgen.