Werkzaamheden in uitvoering

De afgelopen maanden is Boskalis Nederland op het Stationsplein bezig geweest met het vervangen van rioleringen, het verwijderen van het wegdek op verschillende plekken en het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen. Nu deze werkzaamheden afgerond zijn, is er vanaf donderdag 8 augustus 2019 gestart met de aanleg van de bouwkuip.

Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie die nodig is om metersdiep in de grond de bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De bouwkuip wordt ongeveer 120 meter lang, 45 meter breed en 6 meter diep. Qua oppervlakte is dat ongeveer vergelijkbaar met een voetbalveld.  Voor deze bouwkuip worden zogeheten CSM-wanden aangebracht.

Hieronder leest u de werkzaamheden in uitvoering:

8 augustus t/m eind oktober 2019

In deze periode worden de CSM-wanden aangebracht voor de bouwkuip. Deze werkzaamheden brengen nauwelijks geluidshinder met zich mee. De aannemer is aan het werk op werkdagen tussen 7.30 en 19.30 uur. Loop- en fietsroutes op het Stationsplein kunnen tijdens de werkzaamheden wijzigen of tijdelijk worden afgesloten. Uiteraard staat dit altijd goed aangegeven en is er een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

CSM staat voor Cutter Soil Mix. Met deze bouwtechniek wordt er ondergronds water en cement vermengd om een grond- en waterkerende wand te bouwen. Deze bouwtechniek is trillingsvrij en het waterdicht maken van een bouwkuip met CSM-wand is eenvoudiger dan met een damwand. Hiermee verkleint de aannemer het risico op schommelingen in de grondwaterstand en schades aan panden in de directe omgeving.

Meer informatie

Mocht u nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Hedwig Hut - Verelst, omgevingsmanager bij Boskalis Nederland. Via de BouwApp kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg op de voet volgen.

1. Voorbereidende werkzaamheden | 12 juli 2019