Verkeersproef tweerichtingsverkeer Van Karnebeektunnel

Zwolle werkt voortdurend aan een verdere verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dit doen wij met grote en kleine projecten. Zo blijft de stad leefbaar en bereikbaar voor iedereen. Zwolle wil de Spoorzone beter met de binnenstad verbinden. De Spoorzone en de binnenstad vormen straks het nieuwe centrumgebied van Zwolle. Een belangrijke schakel tussen deze twee belangrijke gebieden is de Van Karnebeektunnel.

De Van Karnebeektunnel is sinds de werkzaamheden aan het Stationsplein in één richting (de stad uit) voor autoverkeer opengesteld. Op verzoek van de gemeenteraad start een verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in twee richtingen. De verkeersproef start op 1 december as.  en  duurt één jaar. Tijdens en na de verkeersproef vindt u op deze pagina de bevindingen van de proef. Hieronder geven we de antwoorden op de belangrijkste vragen.

Waarom willen we de Van Karnebeektunnel openstellen vanuit beide richtingen?

In zowel de ontwerp-Omgevingsvisie als het Ontwikkelkader Spoorzone heeft Zwolle de ambitie om de Spoorzone en de binnenstad beter met elkaar te verbinden om zodoende samen het centrumgebied van Zwolle te vormen. Hierbij willen we enerzijds het centrumgebied nog aantrekkelijker maken als verblijfsgebied voor voetgangers en fietsers. Anderzijds willen we de bereikbaarheid van met name de wijk Assendorp met de auto waarborgen.

Waarom is er een proef nodig?

De openstelling van de Van Karnebeektunnel kan gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling in een groter gebied. Met deze verkeersproef onderzoeken we of de bereikbaarheid van de stad wordt gegarandeerd. We willen ook weten of een verkeerssituatie ontstaat waarbij de verblijfskwaliteit in het centrumgebied wordt vergroot en of de openstelling niet leidt tot extra verkeersdruk elders.

Hoe werkt de proef?

Met het onderzoek maken we inzichtelijk wat de invloed van de openstelling van de Van Karnebeektunnel is op het verkeer rondom de Stationsbuurt, Assendorp en Pierik. Naast de datagegevens uit de aanwezige verkeerslichten gaan we op een aantal locaties nadere verkeerstellingen uitvoeren op onder meer de Burgemeester Van Roijensingel, Deventerstraatweg, Hortensiastraat, Oosterlaan en Van Karnebeektunnel. Deze metingen vinden in ieder geval plaats op drie momenten: voorafgaand aan de proef, bij de start van de proef en na de openstelling van het Stationsplein rond de zomer 2021.

Tijdens de looptijd van de proef houden we ook in de gaten of er ongewenste effecten zoals sluipverkeer door de wijk optreedt. Indien nodig kunnen we dan extra maatregelen treffen.

Waarom doen we de proef nu?

Tijdens de aanleg van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling is het Stationsplein afgesloten voor autoverkeer. Door de proef nu te starten zal vooral verkeer uit Assendorp en Stationsbuurt van de tunnel gebruikmaken. Na de afronding van de werkzaamheden aan het Stationsplein ontstaat een andere situatie, waarin in beperkte mate doorgaand verkeer mogelijk is. De proef geeft inzicht in het gedrag van automobilisten en de routes die worden gekozen.

Wat is er aan voorbereidend werk nodig?

Om de verkeersproef goed (representatief) en veilig uit te voeren is een aantal aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk en zullen dus voor de openstelling worden uitgevoerd.

De belangrijkste aanpassing is het afleggen van het fietspad op de kruising Van Karnebeektunnel-Deventerstraatweg. De aanpassingen zorgen ervoor dat:

  • het afslaande verkeer beter zicht heeft op het fietsverkeer;
  • opstelruimte voor autoverkeer ontstaat tussen het fietspad en de Deventerstraatweg waardoor het verkeer uit de Van Karnebeektunnel de conflicterende verkeersstromen in twee keer kan kruisen;
  • een veiligere fietsverbinding ontstaat rondom dit kruispunt.

Verkeersbesluiten

Voor het veranderen van een verkeerssituatie is een verkeersbesluit nodig. Bijvoorbeeld bij het instellen van een maximumsnelheid, een parkeerverbod of een 30 km zone.

Het is noodzakelijk dat verschillende belangen goed worden afgewogen, dit doet uw gemeente in overleg met de politie.

Voor de verkeersproef met het openstellen de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in twee richtingen en de aanpassingen van de kruising en in de tunnel worden voorafgaand aan de proef een aantal verkeersbesluiten genomen. Zo wordt de maximale rijsnelheid in de tunnel verlaagd tot 30 km per uur.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Leontien Benders, omgevingsmanager Spoorzone op 06- 57 43 69 13 of via l.benders@zwolle.nl.