Wonen, werken, leren en leven

De Zwolse Spoorzone is volop in beweging. Het gebied rondom het station is een populaire plek om te wonen, te werken en te leren. De Spoorzone is de afgelopen jaren steeds meer ontdekt en zal de komende jaren doorgroeien naar een belangrijke hotspot in Nederland. Deze plek vormt samen met de oude binnenstad het nieuwe Zwolse centrum. De Spoorzone is het innovatie en creatieve hart van de hele regio. Boordevol vernieuwing, slimme techniek, creativiteit en cultuur. De komende jaren komt er niet alleen meer werk- en leerruimte voor makers, er komen ook veel meer woonplekken voor iedereen die graag in het centrum woont.

Doe je mee?

Om de beoogde ontwikkeling van de Spoorzone te realiseren is slag- en daadkracht nodig. Niet alleen als het gaat om de ‘hardware’, zoals nieuwe gebouwen en een fijne omgeving. Maar ook in de ‘software’, dat wat mensen straks in het gebied doen. Ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid hebben daarom samen het initiatief genomen en slaan de handen ineen. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de gewenste initiatieven op het gebied van economie, cultuur en onderwijs hier straks bij elkaar komen.

In de komende tijd wordt er een speciaal team gevormd, het zogenoemde ECO-team. ECO staat in dit geval voor economie, cultuur en onderwijs. In het team zitten straks ambassadeurs, specialisten, investeerders en kwartiermakers vanuit de verschillende sectoren. In het komende jaar zal een stichting worden opgericht om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Uiteraard zal het ECO-team nauw samenwerken met alle andere betrokkenen en organisaties die meedoen en meedenken over de toekomst van de Spoorzone.

Deze stappen kunnen gezet worden dankzij de RegioDeal-gelden. Dit is een bijdrage van het Rijk om de brede welvaart in de regio te stimuleren. Het versterken van de economie en de sectoren cultuur en onderwijs in Regio Zwolle is daar onderdeel van.

Ontdek de Spoorzone

Benieuwd naar de Spoorzone? Van aartsengel Michaël in de binnenstad tot aan de IJssel, loopt het denkbeeldige ‘Engelenpad’. Een ontdekkingstocht door de Spoorzone die de komende jaren meer tot leven zal komen.