Samen bouwen aan de toekomst van de Lurelui

Samen bouwen aan de toekomst van de Lurelui

In de Spoorzone werken ondernemers, onderwijs, organisaties, spoorpartijen, inwoners en overheden samen aan de toekomst van het gebied. De Spoorzone is maar liefst 1.000.000 vierkante meter groot (100 ha). Het totale gebied bestaat uit verschillende deelgebieden die allemaal een eigen karakter hebben. Eén van de deelgebieden is Lurelui-West. Dat is het gebied tussen het spoor, de Willemsvaart en IJsselallee.

Samenwerken

De partijen die eigenaar zijn van een stuk grond in dit gebied of plannen hebben voor dit gebied vormen nu samen een team. Dat wordt ook wel een coalitie genoemd. De volgende partijen gaan samenwerken in een team:

  • Ontwikkelaars Van Wonen, Bemog en Vastgoedbedrijf Zwolle
  • Corporaties deltaWonen en SWZ
  • HMO namens Dinoland
  • Gemeente Zwolle

Samen gaan ze aan de slag met de toekomst van het gebied. Dit vindt de gemeente belangrijk, want samen ontstaan er betere plannen en ideeën dan wanneer iedereen alleen over zijn of haar eigen stukje nadenkt.

Volgende stap

Nu de partijen een coalitie vormen, is de volgende stap het maken van een visie voor het deelgebied. De uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen in de Spoorzone staan in het Ontwikkelkader Spoorzone. Vlak voor de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders dit document voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit najaar zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Wat er in het Ontwikkelkader staat, is een belangrijke basis voor het maken van de visie. De buurtbewoners worden door de coalitie Lurelui-West uitgenodigd om mee te denken over de visie voor het gebied.