Visie op Hanzeland en zeven principes om initiatiefnemers te inspireren

In februari stond het Spoorcafé in het teken van de toekomst van Hanzeland. Hoe ziet dit gebied er idealiter uit over vijftien jaar? Deze visie op Hanzeland is een initiatief van deltaWonen, Hogeschool Windesheim, BPD, Panta Real Estate, City Developer-S, NS en de gemeente Zwolle. Zij vormen de actieve kern van de Vrienden van Hanzeland. Bewonersvereniging Hanzeland heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de Vrienden.

Op vrijdag 8 september heeft de actieve kern van de Vrienden van Hanzeland de visie op Hanzeland ondertekend. Met dit gebaar onderschrijven zij de visie. Samen zetten ze zich in voor de verwezenlijking ervan.

De visie op Hanzeland geeft richting aan initiatieven en is uitnodigend voor initiatiefnemers. De kernwaarden - stoutmoedig anderz, verbonden en in beweging - zorgen voor verbinding en geven in hun samenhang Spoorzone/Hanzeland een duidelijk onderscheidend karakter in vergelijking met de directe omgeving van Zwolle en andere gebieden in Zwolle.

Het college van B&W ziet deze visie op Hanzeland als een mooi inspiratiedocument dat als basis kan dienen voor een ruimtelijke uitwerking.

De Vrienden van Hanzeland hebben de visie op Hanzeland uitgewerkt in een aantal principes. Deze principes zijn niet bedoeld als criteria om te beoordelen of ideeën wel of niet mogen worden uitgevoerd. De Vrienden willen juist dat deze principes initiatiefnemers inspireren om mee te doen aan de ontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland tot een aantrekkelijk stuk stad, waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten. De principes zijn:

1. We creëren ruimte voor experiment.

Hanzeland is nooit af. Er is hier ruimte om nieuwe dingen te proberen.

2. We zijn altijd op zoek naar meervoudige waarde creatie

Een initiatief staat nooit op zichzelf. Nieuwe initiatieven en de bestaande wijk dragen bij aan elkaar en aan een toekomstbestendig gebied.

3. We zetten in op een hoge levenskwaliteit.

Elk initiatief en elke ontwerpopgave draagt bij aan een gezondere stad en een betere kwaliteit van de leefomgeving.

4. We maken ruimte voor ontmoeting.

Er is contact op ooghoogte tussen binnen en buiten. De begane grond en de openbare ruimte lopen in elkaar over.

5. We gaan voor de toevoeging die nog niet bestaat.

We wensen dynamiek en levendigheid, ook buiten kantooruren. Daarom willen we een menging van functies binnen een gebouw of een plot.

6. We streven naar gedragsverandering in bewegen.

Iedere ontwerpopgave of nieuw initiatief heeft aandacht en zorg voor autobereikbaarheid, stimuleert het gebruik van OV en fiets en stuurt daarmee op een duurzame mobiliteit passend bij een gemengd stedelijk gebied.

7. De menselijke maat is ons uitgangspunt.

Mensen moeten zich welkom en thuis voelen in dit gebied. Daarom creëren we een fijnmazig netwerk met een passende korrelgrootte en schaal.

Meer weten? Lees de folder over de zeven principes voor Hanzeland.

De visie op Hanzeland in het kort

Hanzeland heeft een unieke ligging: dichtbij de binnenstad en dichtbij de IJssel, dichtbij het station en dichtbij de A28. Het gebied heeft heel veel potentie. Niet alleen  door de ligging, maar ook door de vele studenten die dagelijks door het gebied trekken en de lege plekken die bebouwd kunnen worden. Tegelijkertijd voelen bewoners zich ’s avonds niet altijd veilig, doordat het gebied uitgestorven is en ontbreekt het er aan groen en goede voorzieningen.

De ideeën en beelden uit het Spoorcafé zijn gebruikt om de visie op Hanzeland op te stellen.

De visie beschrijft drie kernwaarden:

- Stoutmoedig anderz – uitgesproken eigenheid.

Hanzeland getuigt van lef. De uitstraling is stoer, karaktervol en prikkelend. Hanzeland wordt omgetoverd tot een gebied waar je wilt zijn.

- Verbonden contrast – samenhang in diversiteit.

 In Hanzeland vind je kleinschaligheid en een menselijke maat met een stedelijk schwung. Hier ervaar je het contrast tussen grootschalige stadse elementen en kleine intieme invullingen. Je kunt de stadse dynamiek opzoeken of je terugtrekken in het groen.

- In beweging – voortdurend onderzoeken.

In Hanzeland voel je dynamiek en beweging. Hanzeland is niet af, maar komt tot bloei door de mensen die zich in en door het gebied bewegen. Het gebied nodigt uit voor spontaniteit.

Hanzeland wordt een gebied waar mensen kunnen wonen, werken, studeren en innoveren. Deze functies worden niet meer gescheiden, maar juist gemengd. Hanzeland wordt een stedelijk gebied, een moderne tegenhanger van de historische binnenstad.