Herinrichting Stationsplein en Stationsweg

Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail - namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - heeft de gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein gerealiseerd: Fietsenstalling Stationsplein. Deze nieuwe fietsenstalling biedt plek aan maar liefst 5.800 fietsen en is in opdracht van de gemeente geëexploiteerd door NS. Fietsers parkeren hun fiets de eerste 24 uur gratis in Fietsenstalling Stationsplein. Het Stationsplein en de Stationsweg krijgen ook een volledig nieuwe inrichting met veel ruimte voor voetgangers en veel groen, bekijk het ontwerp hier. Alle werkzaamheden op het Stationsplein en de Stationsweg zijn naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de bouw? Ga naar de pagina over de werkzaamheden.

Let op! De verkeerssituatie kan wijzigen tijdens de werkzaamheden. Het Stationsplein en de Stationsweg blijft wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De verkeersmaatregelen die nodig zijn om het werk mogelijk te maken en de gevolgen daarvan leest u op pagina bereikbaarheid.

Webcam

De werkzaamheden op het Stationsplein vinden binnen de bouwhekken plaats. Om u en andere geïnteresseerden een beeld te geven van de activiteiten is een camera geplaatst. Via deze camera kunt u de bouw live volgen.

Camera (dak stationsgebouw)

Realisatie

Nu al kunnen fietsers hun fiets in de nieuwe ondergrondse fietsenstalling parkeren. De aannemer werkt tot en met de zomer van 2021 door aan het Stationsplein en de Stationsweg.

Informatiecentrum

In verband met het coronavirus is het informatiecentrum gesloten.

Met uw vragen en opmerkingen over de bouw en de gevolgen ervan kunt u altijd terecht bij Otto Offereins, directievoerder, via O.Offereins@zwolle.nl of belt u 14038. Persvragen beantwoorden we graag via mail pers@zwolle.nl of telefoon 0615821213.

Prettige verblijfsplek

Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. De rotonde op de kop van de Stationsweg is verwijderd en hier komt een nieuwe inrichting met veel groen waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt. Bij het stationsgebouw komt een vijver met zitranden.

De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19e eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Duurzaam

Klimaat, energietransitie en CO2-reductie blijven voor Zwolle belangrijke thema’s de komende jaren. Bij het ontwikkelen van de stad voert de gemeente Zwolle met partners maatregelen uit die bijdragen aan het realiseren van doelen op de genoemde thema’s. Zo zijn er bijvoorbeeld infiltratiekratten onder de grond aangelegd om te zorgen dat de openbare ruimte bij zware neerslag het water goed kan bergen.

Waterberging

Om het water bij extreme regenbuien in de toekomst op te kunnen vangen, is de ondergrondse fietsenstalling in te zetten als een tijdelijke berging voor water. Veel woningen in de wijk Assendorp zijn gebaat bij deze maatregel. Wateroverlast in deze wijk kan daarmee voorkomen/verminderd worden. Ook tijdens de bouw voert onze aannemer maatregelen uit die bijdragen aan duurzaamheid.