Bouw fietsenstalling, herinrichting Stationsplein en Stationsweg

De stads- en streekbussen zijn sinds 17 februari 2019 verplaatst van de centrumzijde van het treinstation naar het nieuwe busstation aan de Hanzeland-zijde. Via de nieuwe Schuttebusbrug rijden de bussen vanaf het nieuwe busstation richting de centrumhalte aan de Pannekoekendijk en de snelweg A28.

Door de verplaatsing van de bussen is aan de noordzijde van het treinstation ruimte vrijgekomen om een grote parkeervoorziening voor de fiets te realiseren en van het Stationsplein Noord en de Stationsweg een aangenaam gebied te maken om door te lopen en te verblijven. 

Startsein voor realisatie

Op vrijdag 15 maart 2019 ging de eerste schep in de grond voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen en de herinrichting van de openbare ruimte. Bij het startsein voor de realisatie hielpen dertig basisschoolleerlingen van Parkschool Zwolle gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Ed Anker, ProRail Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk, NS Regiodirecteur Joost van der Bijl en Directeur Civiel bij Boskalis Nederland Arno van Schaik, met het verwijderen van de beplanting op de rotonde van het Stationsplein.

Op het heringerichte Stationsplein komt de rotonde niet terug. De beplanting wordt opnieuw gebruikt: het schoolplein van de Parkschool wordt hiermee vergroend. De oplevering van de ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte plein en de vernieuwde Stationsweg staat gepland in augustus 2020.

Prettige verblijfsplek

Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. De rotonde op de kop van de Stationsweg wordt vervangen door een andere inrichting waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt.

De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19e eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Ondergrondse fietsenstalling

De gemeente Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail - namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland.

Deze nieuwe fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente geëexploiteerd door NS. Gebruikers kunnen hun fiets vanaf medio 2020 de eerste 24 uur gratis in deze stalling parkeren. De grootte van de ondergrondse fietsenstalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld.

Toegankelijk

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling krijgt twee grote in- en uitgangen aan het Stationsplein. De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald in dubbellaagse fietsenrekken. Vanuit deze fietsenstalling kunnen reizigers met een roltrap naar  het station. De huidige ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde van het station blijft vooralsnog in tact. Ook de fietsenstalling onder het Lübeckplein aan de zuidzijde van het station blijft bestaan.

Duurzaam

Klimaat, energietransitie en CO2-reductie blijven voor Zwolle belangrijke thema’s de komende jaren. Bij het ontwikkelen van de stad voert de gemeente Zwolle met partners maatregelen uit die bijdragen aan het realiseren van doelen op de genoemde thema’s. Infiltratiekratten worden onder de grond aangelegd om te zorgen dat de openbare ruimte bij zware neerslag het water goed kan opbergen.

Waterberging

Om het water bij extreme regenbuien in de toekomst op te kunnen vangen, is de ondergrondse fietsenstalling in te zetten als een tijdelijke berging voor water. Veel woningen in de wijk Assendorp zijn gebaat bij deze maatregel, omdat hiermee wateroverlast in hun wijk voorkomen c.q. verminderd kan worden. Ook tijdens de bouw voert aannemer Boskalis Nederland maatregelen uit die bijdragen aan duurzaamheid.