Bouw fietsenstalling, herinrichting Stationsplein en Stationsweg

 

Het Stationsplein Noord krijgt een volledig nieuwe inrichting en er komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor maar liefst 5.475 fietsen onder het plein. En de Stationsweg wordt heringericht tot een mooie stadsentree vanaf het station naar de binnenstad. De nieuwe fietsenstalling en de heringerichte openbare ruimte ziet u in het ontwerp.

Webcam

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling vinden grotendeels buiten het zicht plaats. Het terrein is afgezet met bouwhekken. Om geïnteresseerden toch een beeld te geven van de activiteiten die achter de bouwhekken plaatsvinden zijn camera’s geplaatst. Via twee verschillende cameraposities kunt u de bouwactiviteiten live volgen.

Camera 1 (dak stationsgebouw, nabij kantoor Boskalis)


Camera 2 (afdak ticketmachine)

 

Vertraging

De realisatie van de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein op 15 maart 2019 zichtbaar van start gegaan. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn helaas onverwachte grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen. Vanwege deze nieuwe informatie moet de aannemer een andere bouwmethode toepassen en nieuwe beheersmaatregelen uitvoeren. Als gevolg hiervan worden de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg later afgerond dan de oorspronkelijke planning in augustus 2020. Met de aannemer onderzoekt de gemeente de komende tijd de technische mogelijkheden en wat deze voor de nieuwe oplevering betekenen. Hebt u vragen over de vertraging? Misschien vindt u het antwoord al op de lijst met meestgestelde vragen en antwoorden.

Werkzaamheden en hinder

De aannemer werkt momenteel aan de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Op deze pagina leest u de meest actuele planning en werkzaamheden.

Let op! De verkeerssituatie kan wijzigen vanwege de bouwwerkzaamheden. Het Stationsplein blijft wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De verkeersmaatregelen en de gevolgen daarvan leest u op bereikbaarheid.

Met uw vragen en opmerkingen over de bouw en de gevolgen ervan kunt u altijd terecht bij Hedwig Hut - Verelst, omgevingsmanager bij Boskalis Nederland. Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur is een informatiecentrum voor belangstellenden geopend in het kantoor van Boskalis aan het Stationsplein 14a. Tijdens de openingstijden van het informatiecentrum kunt u zonder afspraak binnenlopen.

Met uw smartphone kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw eenvoudig op de voet volgen via de BouwApp.

Prettige verblijfsplek

Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. De rotonde op de kop van de Stationsweg wordt vervangen door een andere inrichting waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt.

De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19e eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Ondergrondse fietsenstalling

De gemeente Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail - namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland.

Deze nieuwe fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente geëxploiteerd door NS. Gebruikers kunnen hun fiets vanaf medio 2020 de eerste 24 uur gratis in deze stalling parkeren. De grootte van de ondergrondse fietsenstalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld.

Toegankelijk

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling krijgt twee grote in- en uitgangen aan het Stationsplein. De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald in dubbellaagse fietsenrekken. Vanuit deze fietsenstalling kunnen reizigers met een roltrap naar  het station. De huidige ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde van het station blijft vooralsnog in tact. Ook de fietsenstalling onder het Lübeckplein aan de zuidzijde van het station blijft bestaan.

Duurzaam

Klimaat, energietransitie en CO2-reductie blijven voor Zwolle belangrijke thema’s de komende jaren. Bij het ontwikkelen van de stad voert de gemeente Zwolle met partners maatregelen uit die bijdragen aan het realiseren van doelen op de genoemde thema’s. Infiltratiekratten worden onder de grond aangelegd om te zorgen dat de openbare ruimte bij zware neerslag het water goed kan opbergen.

Waterberging

Om het water bij extreme regenbuien in de toekomst op te kunnen vangen, is de ondergrondse fietsenstalling in te zetten als een tijdelijke berging voor water. Veel woningen in de wijk Assendorp zijn gebaat bij deze maatregel, omdat hiermee wateroverlast in hun wijk voorkomen c.q. verminderd kan worden. Ook tijdens de bouw voert aannemer Boskalis Nederland maatregelen uit die bijdragen aan duurzaamheid. 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het (gemotoriseerd) verkeer ongehinderd gebruik maken van het Stationsplein. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het (gemotoriseerd) verkeer ongehinderd gebruik maken van het Stationsplein.

Voor belangstellenden is vanaf 6 maart 2019 elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur een informatiecentrum geopend in het kantoor van Boskalis aan het Stationsplein 14a. Tijdens de openingstijden van het informatiecentrum kunt u zonder afspraak binnenlopen.

Startsein op 15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart 2019 ging de eerste schep in de grond voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen en de herinrichting van de openbare ruimte. Bij het startsein voor de realisatie hielpen dertig basisschoolleerlingen van Parkschool Zwolle gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Ed Anker, ProRail Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk, NS Regiodirecteur Joost van der Bijl en Directeur Civiel bij Boskalis Nederland Arno van Schaik, met het verwijderen van de beplanting op de rotonde van het Stationsplein. Op het heringerichte Stationsplein komt de rotonde niet terug. De beplanting wordt opnieuw gebruikt: het schoolplein van de Parkschool wordt hiermee vergroend.