Bouw fietsenstalling, herinrichting Stationsplein en Stationsweg

 

Het Stationsplein Noord krijgt een volledig nieuwe inrichting en er komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor maar liefst 5.475 fietsen onder het plein. En de Stationsweg wordt heringericht tot een mooie stadsentree vanaf het station naar de binnenstad. De nieuwe fietsenstalling en de heringerichte openbare ruimte ziet u in het ontwerp.

Webcam

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling vinden binnen de bouwhekken plaats. Om geïnteresseerden een beeld te geven van de activiteiten zijn camera’s geplaatst. Via twee verschillende cameraposities kunt u de bouw live volgen.

Camera 1 (dak stationsgebouw, nabij kantoor Boskalis)


Camera 2 (afdak ticketmachine)

 

Realisatie

De realisatie van de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein op 15 maart 2019 zichtbaar van start gegaan. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn helaas onverwachte grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen. Vanwege deze nieuwe informatie moest de aannemer een andere bouwmethode toepassen en nieuwe maatregelen uitvoeren. Als gevolg hiervan worden de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg later afgerond dan de oorspronkelijke planning. De gemeente en de aannemer verwachten dat fietsers vanaf december 2020 de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in gebruik kunnen nemen. De aannemer werkt nog door aan het Stationsplein en de Stationsweg na de oplevering van de ondergrondse fietsenstalling. Het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg zijn medio 2021 klaar.

Werkzaamheden en hinder

De aannemer werkt momenteel aan de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Op deze pagina leest u de meest actuele werkzaamheden.

Let op! De verkeerssituatie kan wijzigen vanwege de bouwwerkzaamheden. Het Stationsplein blijft wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De verkeersmaatregelen en de gevolgen daarvan leest u op bereikbaarheid.

Informatiecentrum

In verband met het coronavirus is het informatiecentrum tijdelijk gesloten.

Met uw vragen en opmerkingen over de bouw en de gevolgen ervan kunt u altijd terecht bij Leontien Benders, omgevingsmanager bij Spoorzone, via mail l.benders@zwolle.nl of telefoon (06)57436913. Persvragen beantwoorden we graag via mail pers@zwolle.nl of telefoon (06)15821213.

Met uw smartphone kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw eenvoudig op de voet volgen via de BouwApp.

Prettige verblijfsplek

Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. De rotonde op de kop van de Stationsweg is verwijderd en hier komt een nieuwe inrichting met veel groen waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt. Bij het stationsgebouw komt een vijver met zitranden.

De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19e eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Ondergrondse fietsenstalling

De gemeente Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail - namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland.

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente geëxploiteerd door NS. De grootte van de ondergrondse fietsenstalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld. Naar verwachting kunnen fietsers hun fiets vanaf medio december 2020 in deze nieuwe stalling parkeren. 

Toegankelijk

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling krijgt twee grote in- en uitgangen aan het Stationsplein. De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald in dubbellaagse fietsenrekken. Vanuit deze fietsenstalling kunnen reizigers met een roltrap naar het station of Stationsplein. De huidige fietsenstalling aan de noordzijde van het station blijft vooralsnog in tact. Ook de fietsenstalling onder het Lübeckplein aan de zuidzijde van het station blijft bestaan.

Duurzaam

Klimaat, energietransitie en CO2-reductie blijven voor Zwolle belangrijke thema’s de komende jaren. Bij het ontwikkelen van de stad voert de gemeente Zwolle met partners maatregelen uit die bijdragen aan het realiseren van doelen op de genoemde thema’s. Infiltratiekratten worden onder de grond aangelegd om te zorgen dat de openbare ruimte bij zware neerslag het water goed kan bergen.

Waterberging

Om het water bij extreme regenbuien in de toekomst op te kunnen vangen, is de ondergrondse fietsenstalling in te zetten als een tijdelijke berging voor water. Veel woningen in de wijk Assendorp zijn gebaat bij deze maatregel, omdat hiermee wateroverlast in hun wijk voorkomen c.q. verminderd kan worden. Ook tijdens de bouw voert aannemer Boskalis Nederland maatregelen uit die bijdragen aan duurzaamheid. 

Startsein op 15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart 2019 ging de eerste schep in de grond voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen en de herinrichting van de openbare ruimte. Bij het startsein hielpen dertig basisschoolleerlingen van de Parkschool Zwolle mee.  Op het heringerichte Stationsplein komt de rotonde niet terug. De beplanting die er stond heeft een plek gekregen op het schoolplein van de Parkschool.