Gebiedsontwikkeling Spoorzone

De wijk Hanzeland en de Spoorzone worden ervaren als een eiland in de stad, een gesloten gebied dat slecht is verbonden met de omgeving. De gemeente en de partners in de Spoorzone/Hanzeland willen hier graag verandering in brengen door het gebied duurzaam te ontwikkelen door transformatie en herontwikkeling. Studenten Bouwkunde van Windesheim hebben hier ook ideeën over. Zij kregen een fictieve opdracht om het Schellepoortgebouw te transformeren naar een short stay hotel. Hun plannen kunt u via dit filmpje bekijken.

Ontmoeten, beleven en verbinden

De ambitie is om van Hanzeland en de Spoorzone een gebied te maken waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je verbonden voelt met de mensen om je heen, met de stad en met de rest van Nederland. Een gebied waar je niet alleen maar doorheen gaat op weg naar school of werk, maar waar het ook leuk is om te verblijven. Zodat het voor nieuwe bewoners en bedrijven aantrekkelijk wordt om zich er te vestigen. Met de Vrienden van Hanzeland stelden we hiervoor de visie op Hanzeland op.

Dynamiek

De gebiedsontwikkeling is erop gericht om meer dynamiek in het gebied te krijgen. Dit veronderstelt niet alleen meer levendigheid, maar ook meer gezamenlijkheid, meer verbinding tussen ondernemers, eigenaren, bewoners, bezoekers en nieuwe vormen van samenwerking. De aanpak voor de transformatie van het Lübeckplein is hier een mooi voorbeeld van.

O-team

Bij de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone maakt de gemeente gebruik van de expertise van het O-team: een groep vooraanstaande stedenbouwkundigen ingesteld door de minister van I&M. Het O-team heeft zich in Zwolle, samen met vier ontwerpbureaus in verschillende sessies gebogen over de vraag hoe de Spoorzone een duidelijker identiteit kan krijgen en daarover een advies opgesteld.

20161001-oteam-zwolle-slotdocument-spoorzone.pdf

Bekijk de film van het O-team.

Het proces

In onderstaand procesplan leest u meer over de aanleiding, het doel, de scope en procesaanpak van de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone.

procesplan-gebiedsontwikkeling-spoorzone-maart-2017.pdf

Voor de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone richten we ons op het gebied binnen de oranje lijnen op onderstaand kaartje.