Infraprojecten in Stadshagen

Om de nieuwe woningen, voorzieningen en buurten in Stadshagen bereikbaar te maken wordt gewerkt aan wegen, fiets- en voetpaden. Soms gaat het om kleine aanpassingen, soms om grote zoals de aanleg van de nieuwe Hasselterweg die het doorgaande verkeer tussen Zwolle en Hasselt om Stadshagen heen moet leiden. 

Met de elektrificatie van de Kamperlijn krijgt Stadshagen een eigen treinhalte. Door een extra directe verbinding met de binnenstad van Zwolle wordt Stadshagen nóg beter bereikbaar. Het zal nog even duren voordat het station in gebruik genomen wordt. Lees hier meer.

Vliegroutes naar Lelystad

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt is besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Lelystad Airport vangt vanaf 2019 vliegtuigen op als overloop van Schiphol. De aanvlieg- en vertrekroutes liggen boven grote delen van Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland. Ook Zwolle krijgt hiermee te maken. Lees hier meer.

Bouwrijp maken Breecamp Noord

De percelen in het noordelijke deel van Breecamp, welke liggen tussen de J.P. Thijsselaan, de Hasselterweg en de Oude Wetering zijn bouwrijp gemaakt. Er is een tijdelijke toegang aangelegd tot het terrein. Deze toegang is gerealiseerd ter hoogte van de kruising van de J.P. Thijsselaan en de Oude Wetering. De bouwkavels zijn opgehoogd, rioleringen, kabels en leidingen en bouwwegen aangelegd. Daarnaast is er ter hoogte van de Gorterstraat een betonnen duiker aangebracht in de watergang waar de toekomstige toegangsweg van de achterliggende percelen overheen komt te lopen.

 

Aanleg bestratingen in de wijk Carré

In 2017 zijn diverse straten voorzien van een definitieve verharding, deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van Dijk Infragroep. Begin deze maand heeft Van Dijk Infragroep echter laten weten de werkzaamheden  in Carré / het contract niet te willen en kunnen voortzetten. Dit geeft uiteraard de nodige problemen en inmiddels heeft de gemeente noodgedwongen het contract met de aannemer moeten ontbinden en is men naarstig op zoek gegaan naar een andere aannemer. Verwacht wordt dat er in de maand februari een nieuwe partij gevonden is welke de werkzaamheden voor de gemeente gaat hervatten.

Werkzaamheden noordelijk deel Breecamp

Voor woningbouwstichting Openbaar Belang zullen 40 woningen worden gebouwd aan de andere zijde van de watergang welke langs de JP. Thijsselaan loopt.

In verband met de oplevering van deze woningen in februari en maart 2018 is de gemeente gestart met de aanleg van de openbare bestratingen rondom deze woningen. Ook zijn er vanaf week 3 toenemende activiteiten ter plaatse van de brug. Deze werkzaamheden worden deels ook uitgevoerd vanaf de JP. Thijsselaan. In de week van 21 tot en met 25 Januari wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, de brug geasfalteerd. Zodra de eerste woningen van Openbaar Belang zijn opgeleverd zal de brug worden opengesteld  voor het verkeer.