Infraprojecten in Stadshagen

Foto van de Twistvlietbrug vanuit de lucht genomen.

We werken aan wegen, fiets- en voetpaden, zodat de nieuwe woningen, voorzieningen en buurten in Stadshagen bereikbaar zijn.

Infrastructurele maatregelen

Naast het uitvoeren van de proef werkt ProRail dit jaar aan een aantal aanpassingen in de infrastructuur om meer ruimte te krijgen in de dienstregeling. Het gaat om een perronverlenging op station Zwolle Stadshagen waardoor er gemakkelijker gestopt kan worden en een versterking van de energievoorziening, waardoor treinen met meer power uit stations kunnen wegrijden. Ook worden seinen, borden en beveiliging op het traject aangepast naar de nu structurele snelheid van 100 km/uur.   

De proef maakt onderdeel uit van een breder onderzoek van Keolis met stakeholders en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de haalbaarheid van het opnemen van station Zwolle Stadshagen in de dienstregeling. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek en de beoordeling over het uitvoeren van de nieuwe dienstregeling door de ILT, adviseert Keolis aan de provincie Overijssel over het opnemen van station Zwolle Stadshagen in de nieuwe dienstregeling. De provincie Overijssel neemt hierover een definitief besluit. Voor meer informatie over de proef en de nieuwe dienstregeling worden reizigers verwezen naar de pagina www.keolisblauwnet.nl/stadshagen

Grond bouwrijp maken

De Tippe en Breezicht Noord bestaan nu nog grotendeels uit weiland. De komende maanden maken aannemers die weilanden bouwrijp, zodat daarna de bouw van de woningen kan starten. 

  • In de Tippe is aannemer Nonak bezig om de kavels voor de eerste 250 woningen bouwrijp te maken. Daarmee is hij naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar klaar. In het vierde kwartaal van 2021 kan dan de bouw van de eerste woningen starten. Uiteindelijk komen er ongeveer 1250 nieuwe woningen in de Tippe.
  • In Breezicht Noord, is het aannemer Van Gelder die de grond bouwrijp maakt. Dat doet het bedrijf nu eerst in de buurtschappen Wierde en Beemd. Daar komen in totaal ongeveer 225 woningen. Ook hier is de verwachting dat in het vierde kwartaal de bouw van de eerste woningen kan starten. Het bouwrijp maken van de andere twee buurtschappen in Breezicht Noord, Reede en Kragge, start in 2022. Hier wordt nu nog de laatste hand gelegd aan de inrichtingsplannen.

Aanleg van de duinen

In Breezicht Zuid vinden op dit moment de eerste werkzaamheden plaats voor de aanleg van het duingebied naast de Milligerplas. Aannemer Nonak is al begonnen met het weghalen van de begroeiing en het afvoeren van de grond. Het groot deel van deze grond wordt op een andere plek in Stadshagen hergebruikt: om de kavels in Breezicht Noord op te hogen bijvoorbeeld of om de Milligerplas minder diep te maken. Uiteindelijk wordt er 70.000 m3 zand aangevoerd om de duinen mee te creëren. De eerste duinen (fase 1) zijn naar verwachting voor de zomervakantie van 2021 klaar. Ook zijn er dan paden aangelegd tussen de Milligerplas en het duingebied. De overige duinen (fase 2 en 3) worden naar verwachting in 2023 aangelegd. In dit deel van het duingebied komen namelijk ook woningen. De aanleg van dit deel van de duinen loopt daarom gelijk op met de afbouw van de woningen.

Extra vrachtverkeer, ook op rondje Milligerplas

Er wordt bij de werkzaamheden flink wat grond en zand af- en aangevoerd en dat betekent extra vrachtverkeer in en rondom de nieuwe buurten. Dat kan soms hinder of overlast veroorzaken. De gemeente probeert dit samen met de aannemers zoveel mogelijk te beperken. Op plekken waar overlast en hinder plaatsvindt, wordt met borden aangegeven hoe lang dat duurt.

Ook op de bouwweg bij de Milligerplas komt u tot en met juli 2021 vaker vrachtwagens tegen. Deze bouwweg gebruiken veel wandelaars en fietsers voor ‘het rondje Milligerplas’. Om dit rondje toch toegankelijk te houden, is met borden een afscheiding gemaakt tussen de rijbaan en het wandel- en fietsverkeer. Bij de oude wielerbaan is de route voor fietsers en voetgangers deels omgeleid. Vanwege het toegenomen vrachtverkeer vragen u zelf ook goed op te letten en zich aan de borden te houden.

Herstel middenberm Eli Heimanslaan

Nu alle kavels in Breecamp Oost zijn bebouwd en de bouwweg is verwijderd wordt ter hoogte van de rotonde Stadshagenallee, de middenberm aan de Eli Heimanslaan herstelt. Deze werkzaamheden worden in de periode van 6 tm 14 april 2021 uitgevoerd. Om de werkzaamheden op een veilige wijze te kunnen uitvoeren wordt de hoofdrijbaan binnen het werkvak afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Deze afsluiting is op werkdagen tussen 09:00 en 14:00 uur van kracht, buiten deze tijden is er geen stremming op de Eli Heimanslaan. Deze afsluiting geldt niet voor het openbaar vervoer, de bus mag op aanwijzing van een verkeersregelaar vanuit de richting van de JP Thijsselaan door het werkvak rijden. Ook het vrachtverkeer kan zoveel mogelijk doorrijden, dit om te voorkomen dat zij een route door het woongebied gaan zoeken. Het fietsverkeer zal nagenoeg geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 

Op de werkdagen in de periode van 6 tm 14 april 2021 tussen 09:00 en 14:00 uur wordt het verkeer met bestemming Breecamp Oost omgeleid via de Stadshagenallee-Laan der Molens- JP Thijsselaan. Vanuit Breecamp Oost wordt het verkeer omgeleid via de JP Thijsselaan-Laan der Molens-Stadshagenallee.

Afsluiting fietspad Boerderijpad

Vanaf woensdag 14 april 2021 zal het fietspad Boerderijpad voor een langere periode worden afgesloten. De reden hiervoor is om de werkzaamheden bouwrijpmaken de Tippe fase 1 op een veilige wijze voor zowel de fietsers en voetgangers als voor de medewerkers van de aannemer uit te kunnen voeren. Voor fietsers zal er een omleidingsroute worden ingesteld; zij worden omgeleid via de Havenzathenallee – Rozenpad – Hasselterweg (parallelweg).