Infraprojecten in Stadshagen

Foto van de Twistvlietbrug vanuit de lucht genomen.

We werken aan wegen, fiets- en voetpaden, zodat de nieuwe woningen, voorzieningen en buurten in Stadshagen bereikbaar zijn.

Werkzaamheden Laan der Molens en Jac. P. Thijssenlaan

De komende periode vinden er aan de Laan der Molens, de Oude Wetering en Jac. P. Thijssenlaan (ten hoogte van Eiland 3), verschillende werkzaamheden plaats. In de Laan der Molens komt een vaarduiker en de weg wordt heringericht. En ook de Jac. P.  Thijssenlaan wordt heringericht. Verder wordt er aan de de Oude Wetering een brug aangelegd.

Locatiekaart: aangegeven is waar de werkzaamheden precies worden verricht.

De planning van de werkzaamheden:

Laan  der Molens

De werkzaamheden in de Laan der Molens (vak G) worden in fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: Van 29 april tot en met 14 mei 2019 herinrichting weg en aanleg vaarduiker;
  • Fase 2 en 3: Van 15 juli tot en met 23 augustus 2019 herinrichting weg.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de weg tijdens de genoemde periodes afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Stadslijn 1 zal dan een afwijkende route rijden en het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. 

Oude Wetering

Van 15 juli tot en met begin september 2019 zal een brug worden aangelegd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de weg tijdens deze periode afgesloten voor al het doorgaande verkeer en zal dan worden omgeleid. Fietsers en voetgangers dienen rekening te houden met verkeershinder.

Jac P. Thijssenlaan

  • Uitvoering werkzaamheden vak A (zie plattegrond): Week 21 tot en met week 28;
  • Uitvoering werkzaamheden vak C (zie plattegrond): Van 15 juli tot en met 2 augustus 2019. Dit betreft de herinrichting van de weg tussen huisnummer 84 en 86;
  • Uitvoering werkzaamheden vak D (zie plattegrond): Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer en Stadslijn 1 omgeleid via de Gorterstraat.

Nijenhuislaan

Informatiekaart over de drie fases van de werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden bestaan uit (zie plattegrond hieronder): 

  1. Mei tot en met juni 2019: inrichten openbare ruimte;
  2. Mei tot en met juni 2019: bouwactiviteiten en inrichten openbare ruimte;
  3. Derde kwartaal 2019: bouwactiviteiten en inrichten openbare ruimte.

U wordt via informatieborden van eventuele verkeershinder of wegstremmingen op de hoogte gebracht.

Stadslijn 1 zal in deze periode op verschillende momenten van het reguliere schema afwijken en een andere bus route rijden. Op de plattegrond hieronder treft u een schema aan met de  tijdelijke route.

Informatiekaart over de busroute

Treinhalte en buslijn 10

Met de elektrificatie van de Kamperlijn krijgt Stadshagen een eigen treinhalte. Door een extra directe verbinding met de binnenstad van Zwolle wordt Stadshagen nóg beter bereikbaar. De Blauwnettrein op de Kamperlijn stopt binnenkort ook op station Zwolle Stadshagen. Vanaf zondag 2 juni 2019 houdt Keolis een proef die twee weken duurt. Met deze proef onderzoekt Keolis in de praktijk hoe de bediening van dit station verloopt en test de haalbaarheid van de dienstregeling die zij per december 2019 voor ogen heeft. Het is een grote stap op weg naar de opening van het nieuwe station Zwolle Stadshagen. De proefperiode eindigt op zaterdagnacht 15 juni 2019.  Hoe ziet de proef eruit? De proef biedt reizigers met een geldig vervoerbewijs de mogelijkheid om van zondag 2 tot en met zaterdag 15 juni 2019 ook op station Zwolle Stadshagen in- en uit te stappen. Het station is tijdens deze periode volledig in gebruik. In- en uitchecken is mogelijk, evenals het kopen van een kaartje op station Zwolle Stadshagen. Ook zijn de parkeerplaatsen en de fietsenstalling beschikbaar voor gebruik. 

Zwolle-Kampen: Tijdens de proef vertrekt de trein uit Zwolle twee minuten eerder dan in de huidige dienstregeling: om :47 en :17. Op station Zwolle Stadshagen wordt gestopt om :50 en :20 en de trein arriveert in Kampen om :58 en :28. In Kampen wijzigt de aankomst- en vertrektijd dus met één minuut. 

Kampen-Zwolle: Tijdens de proef vertrekt de trein uit Kampen één minuut eerder dan in de huidige dienstregeling: om :01 en :31. Op station Zwolle Stadshagen wordt gestopt om :08 en :38 en de trein arriveert in Zwolle om :13 en :43. In Zwolle wijzigt de aankomsttijd met één minuut en de vertrektijd met twee minuten. 

Buslijn 10: Speciaal voor scholieren en forenzen richting de Deltion Campus rijdt tijdens de proef ’s morgens in de spits vanaf station Zwolle Stadshagen buslijn 10. Deze tijdelijke buslijn brengt de reizigers van het station direct naar de Deltion Campus. De bussen hebben een gegarandeerde aansluiting op de treinen vanuit Kampen en vertrekken om 8:10, 8:40, 9:10 en 9:40. Reizigers die gebruik maken van lijn 10 zijn naar verwachting tien minuten eerder op Deltion Campus dan met de huidige reismogelijkheden via station Zwolle en buslijn 9. 

Infrastructurele maatregelen

Naast het uitvoeren van de proef werkt ProRail dit jaar aan een aantal aanpassingen in de infrastructuur om meer ruimte te krijgen in de dienstregeling. Het gaat om een perronverlenging op station Zwolle Stadshagen waardoor er gemakkelijker gestopt kan worden en een versterking van de energievoorziening, waardoor treinen met meer power uit stations kunnen wegrijden. Ook worden seinen, borden en beveiliging op het traject aangepast naar de nu structurele snelheid van 100 km/uur.   

De proef maakt onderdeel uit van een breder onderzoek van Keolis met stakeholders en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de haalbaarheid van het opnemen van station Zwolle Stadshagen in de dienstregeling. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek en de beoordeling over het uitvoeren van de nieuwe dienstregeling door de ILT, adviseert Keolis aan de provincie Overijssel over het opnemen van station Zwolle Stadshagen in de nieuwe dienstregeling. De provincie Overijssel neemt hierover een definitief besluit. Voor meer informatie over de proef en de nieuwe dienstregeling worden reizigers verwezen naar de pagina www.keolisblauwnet.nl/stadshagen

Vliegroutes naar Lelystad

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt, is besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven deze gemeenten.  De vliegtuigen kunnen hierdoor vanaf Wezep doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt tot extra geluidsoverlast in dit gebied. Eerder hebben de gemeenten een snelle opening van Lelystad Airport al afgewezen. Wethouder William Dogger: “De gezamenlijke gemeenten rondom Zwolle hebben er bij de minister steeds op aangedrongen om eerst het luchtruim te herzien en daarna pas Lelystad Airport te openen.”  Omdat er een kans is dat - ondanks de bezwaren – het nieuwe vliegveld volgend jaar al opent zijn de gemeenten in gesprek gegaan met het ministerie. Samen is er gezocht naar een alternatieve route met zo min mogelijk gehinderden.