Voorzieningen in Stadshagen

Werken aan het winkelcentrum Stadshagen

Stadshagen groeit. De komende jaren neemt het aantal inwoners toe van 24.000 tot ruim 30.000. Dat vraagt ook iets van het winkelcentrum in de wijk. De voorbereidingen voor een uitbreiding in westelijke richting zijn in volle gang. Inmiddels werken drie partijen aan een schetsontwerp. Winkeliers en inwoners zijn en blijven betrokken.

Proces

In het voorjaar van 2018 startte de gemeente Zwolle, samen met winkeliers en inwoners, met dit project. De klankbordgroep bestond uit onder andere:

 • winkeliers
 • bewoners
 • de eigenaar van het winkelcentrum
 • woningbouwcorporaties
 • wijkstichting Stadshagen Totaal.

Wensen inwoners

In maart 2018 konden ook inwoners van Stadshagen tijdens een inloopbijeenkomst hun wensen aangeven. Uitgangspunten zijn dat er nieuwe winkels bijkomen die het aanbod aanvullen. Daarnaast hecht de gemeente Zwolle veel waarde aan:

 • kwaliteit
 • gewenste uitstraling van de uitbreiding
 • bereikbaarheid
 • verkeersveiligheid
 • voldoende parkeergelegenheid
 • gezelligheid/sfeer
 • groen.

Dit is allemaal verwoord in een zogenaamd ‘Programma van Uitgangspunten’.

Passend plan

In de eerste helft van 2019:

 • deed een retailkundige onderzoek
 • vond er onderzoek naar de bereikbaarheid van het winkelcintrum plaats
 • startten de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. Uitgangspunt is dat de gemeente niet alles voor wil schrijven maar marktpartijen juist wil uitdagen om met een passend plan te komen dat rekening houdt met de ideeën en wensen die er zijn.

Ontwikkelaars

In de zomer van 2018 vroeg de gemeente ontwikkelaars te reageren als zij interesse hebben om de uitbreiding te realiseren. In december zijn, op basis van hun visie, drie marktpartijen geselecteerd:

 • Dura Vermeer
 • AM Real Estate Development
 • Loostad.

Deze drie partijen werken aan een schetsontwerp. Enkele bewoners en de winkeliers zorgen daarbij voor input. Halverwege 2019 wordt bekend welke partij verder mag. Dat is ook het moment om weer met bewoners en winkeliers in gesprek te gaan over dat schetsontwerp.

Informatie

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 06-46884494).

PDF20180307-presentatie-inloopbijeenkomst-uitbreiding-winkelcentrum.pdf

Ontwikkeling Park de Stadshoeve

Park De Stadshoeve ligt aan de Oude Wetering, vlakbij het winkelcentrum van Stadshagen. Het  is een groene oase in het hart van de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, spelen en leren.  

In het park staan inmiddels:

 • een wijkboerderij met dierenweide
 • diverse tuinen.
 • avontuurlijke speelplekken
 • een dierenartspraktijk

De komende jaren wordt het park verder ingevuld met de volgende voorzieningen:

 • een maatschappelijke voorziening waarbij gedacht kan worden aan een kinderopvang of dagbesteding
 • een kleinschalige woonvorm voor senioren en een woonvoorziening voor mensen met een beperking (in totaal zo’n 50 woningen)

Kijk voor meer informatie op: www.parkdestadshoeve.nl.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 0646884494).

Basisschool Het Saffier

Het Saffier is een Gereformeerde basisschool met kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. De school zit nu tijdelijk aan de Overtoom (dichtbij het winkelcentrum). Haar nieuwe gebouw komt in Tippe-Zuid. Dit gebied is inmiddels bouwrijp. De nieuwe school wordt een Integraal Kindcentrum bestaande uit:

 • 9 basisschoolgroepen
 • kinderopvang
 • ruimte voor andere functies (bijvoorbeeld logopediepraktijk).

De ontwikkeling is er op gericht om uiterlijk per 1 januari 2021 verhuisd te zijn.

Voor meer informatie: www.hetsaffier.nl.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 0646884494).

Wonen-werken Scholtesteeg

Altijd al werk en wonen willen combineren? Dat kan aan de Scholtensteeg. De gemeente verkoopt hier in eerste instantie 11 woon-werkkavels met veel vrijheid om er naast het wonen ook uw bedrijf te hebben. Naast woon-werkkavels zijn er nog enkele bedrijfskavels beschikbaar aan de noordkant van het plangebied.

Planning

Ontwerpfase, voor de woon-werkkavels moet het bestemmingsplan aangepast worden. Zodra dit gereed is, gaan de kavels in de verkoop.

Meer informatie

Voor meer informatie: Corriene Bredewout (c.bredewout@zwolle.nl, 0384982867)

Onthaastingscentrum Stadshagen

Om van Stadshagen een volwaardig, bruisend en levendig stadsdeel van Zwolle te maken zijn voldoende voorzieningen nodig. In oktober 2015 bekeken we het voorzieningenprogramma voor Stadshagen opnieuw. De komst van een ‘wellness-achtige’ voorziening bleek een belangrijke, toegevoegde waarde te hebben voor Stadshagen. De initiatiefnemers voor het onthaastingscentrum willen hier iets mee doen. Ze willen een centrum bieden met wellness én andere vormen van onthaasting.

Planning

Ontwerpfase, er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen waarover nadere afstemming met de omgeving plaatsvindt.

Contact

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 06 46884494).