Voorzieningen in Stadshagen

Werken aan het winkelcentrum Stadshagen

Januari 2019

Stadshagen groeit. De komende jaren neemt het aantal inwoners toe van 24.000 tot ruim 30.000. Dat vraagt ook iets van het winkelcentrum in de wijk. De voorbereidingen voor een uitbreiding in westelijke richting zijn in volle gang. Inmiddels werken drie marktpartijen aan een schetsontwerp. Winkeliers en inwoners zijn en blijven betrokken.

Proces
In het voorjaar van 2018 is de gemeente Zwolle, samen met winkeliers en inwoners, gestart met dit project. Er is een klankbordgroep ingericht met daarin winkeliers, bewoners, de eigenaar van het winkelcentrum, woningbouwcorporaties en wijkstichting Stadshagen Totaal.

In maart 2018 konden ook inwoners van Stadshagen tijdens een inloopbijeenkomst hun wensen aangeven. Uitgangspunten zijn dat er nieuwe winkels bijkomen die het huidige aanbod aanvullen. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit, de gewenste uitstraling van de uitbreiding en aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, voldoende parkeergelegenheid, gezelligheid/sfeer en groen. Dit alles is verwoord in een zogenaamd ‘Programma van Uitgangspunten’.

In deze periode vond ook het onderzoek door een retaildeskundige en een onderzoek naar de bereikbaarheid van het centrum plaats. En zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. Uitgangspunt is dat de gemeente niet alles voor wil schrijven maar marktpartijen juist wil uitdagen om met een passend plan te komen dat rekening houdt met de ideeën en wensen die er zijn.

In de zomer van 2018 heeft de gemeente ontwikkelaars gevraagd te reageren als zij interesse hebben om deze uitbreiding te realiseren. In december zijn, op basis van hun visie, vervolgens drie marktpartijen geselecteerd. Dat zijn Dura Vermeer, AM Real Estate Development en Loostad.
Deze drie partijen werken aan een schetsontwerp. Enkele bewoners en de winkeliers zorgen daarbij voor input. Het ligt in de planning dat half 2019 bekend zal zijn op welke partij de keuze is gevallen. Dat is ook het moment om weer met bewoners en winkeliers in gesprek te gaan over dat schetsontwerp.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 06-46884494).

PDF20180307-presentatie-inloopbijeenkomst-uitbreiding-winkelcentrum.pdf

Realisatie Park de Stadshoeve

Park De Stadshoeve ligt  aan de Oude Wetering vlak naast het winkelcentrum van Stadshagen. Het  vormt een groene oase in het hart van de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, spelen en leren.  

In het park worden een wijkboerderij met dierenweide en diverse tuinen, avontuurlijke speelplekken, een dierenartspraktijk en kinderopvang gerealiseerd.In het verlengde van dit park komt een kleinschalige woonvorm voor senioren en een woonvoorziening voor mensen met een beperking  (circa 50 woningen). Planning: realisatiefase, de wijkboerderij is reeds opgeleverd, verwachting is dat de dierenartspraktijk en kinderopvang in 2018 worden gerealiseerd en de woningen in 2019.

Voor meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 0646884494).

Basisschool Het Saffier

Het Saffier is een Gereformeerde brede school, voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar. De school is nu tijdelijk gehuisvest aan de Overtoom (nabij het winkelcentrum). Een nieuwe school wordt gerealiseerd in de buurt De Tippe. De school zal 9 groepen omvatten en daarnaast ook andere functies herbergen (denk aan kinderopvang en logopediepraktijk). Op 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot ontwikkeling van Tippe Zuid voor de realisatie van een brede school. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt door de gemeente.

Planning: ontwerpfase, de verwachting is dat de school in begin 2019 haar deuren kan openen

Voor meer informatie: www.hetsaffier.nl

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 0646884494).

Wonen-werken Scholtesteeg

Altijd al werk en wonen willen combineren? Dat kan aan de Scholtensteeg. De gemeente verkoopt hier in eerste instantie 11 woon-werk kavels met veel vrijheid om naast het wonen ook bedrijvigheid uit te oefenen. Naast woon-werk kavels zijn er nog enkele bedrijfskavels beschikbaar aan de noordkant van het plangebied.

Planning: ontwerpfase, voor de woon-werkkavels moet het bestemmingsplan aangepast worden. Zodra dit gereed is, gaan de kavels in de verkoop.

Voor meer informatie: Corriene Bredewout (c.bredewout@zwolle.nl, 0384982867)

Visie Milligerplas

De Milligerplas is een ‘unique selling point’ voor Stadshagen. Waar vindt je zo dicht bij de woonwijk een aantrekkelijke recreatieplas? We willen deze plas graag goed benutten. Er lopen diverse initiatieven, maar een samenhangende visie voor de plas ontbreekt. Daarom wordt gewerkt aan een visie op de Milligerplas. Dit doen we met inwoners van Stadshagen en betrokken partijen.

Planning: definitiefase, in 2018 vinden eerste bijeenkomsten plaats met inwoners over de visie

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 06 46884494).

Onthaastingscentrum Stadshagen

Om van Stadshagen een volwaardig, bruisend en levendig stadsdeel van Zwolle te maken zijn voldoende voorzieningen nodig. Bij de herijking van het voorzieningenprogramma voor Stadshagen in oktober 2015 is gesteld dat de komst van een ‘wellness-achtige’ voorzieningen een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor Stadshagen. De initiatiefnemers voor het onthaastingscentrum willen hierin voorzien. Een centrum waar naast wellness ook aandacht is voor andere vormen van onthaasting.

Planning: ontwerpfase, er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen waarover nadere afstemming met de omgeving plaatsvindt.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager René Stuij (r.stuij@zwolle.nl, 06 46884494).