Voorzieningen in Stadshagen

Werken aan het winkelcentrum Stadshagen

Stadshagen groeit. De komende jaren neemt het aantal inwoners toe van 24.000 tot ruim 30.000. Dat vraagt ook iets van het winkelcentrum in de wijk. De voorbereidingen voor een uitbreiding in westelijke richting zijn in volle gang. Inmiddels werken drie partijen aan een schetsontwerp. Winkeliers en inwoners zijn en blijven betrokken.

Het bestaande winkelcentrum wordt op afzienbare termijn flink uitgebreid. De gemeente Zwolle heeft in een aanbesteding het plan van ontwikkelende bouwer Dura Vermeer in samenwerking met Lidl Nederland geselecteerd als beste invulling om van het winkelcentrum een levendig stadshart te maken.

In 2018 startte de gemeente Zwolle met de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van het winkelcentrum. In juli dit jaar heeft de gemeente besloten tot gunning van de uitbreiding aan Dura Vermeer.

Van winkelcentrum naar bruisend hart

In het nieuwe gedeelte komen winkels die aanvullend zijn op het huidige aanbod. Er is o.a. een Lidl in voorzien. Ook is een nieuw centraal plein met een ‘Stadsfoyer’ voorzien. Het is de bedoeling dat dit nieuwe plein een levendig ontmoetingsplein gaat vormen; winkelen, werken en ontmoeten komen hier samen. Vanuit de eerste verdieping van de Stadsfoyer is straks de mogelijkheid een collectieve binnentuin te bezoeken. Daarom heen worden verschillende woningen gebouwd.


Ondernemers en bewoners blijven meepraten

De gemeente hecht belang aan een goede samenwering met winkeliers en omwonenden. Dura Vermeer zal in samenwerking met o.a. deze partijen het plan verder inhoud geven en uitwerken. Over de planning worden aankomende periode nader afspraken gemaakt.

PDF20180307-presentatie-inloopbijeenkomst-uitbreiding-winkelcentrum.pdf

Ontwikkeling Park de Stadshoeve

Park De Stadshoeve ligt aan de Oude Wetering, vlakbij het winkelcentrum van Stadshagen. Het is een groene oase in het hart van de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, spelen en leren.  

In het park staan inmiddels:

  • een wijkboerderij met dierenweide
  • diverse pluk- en kijktuinen.
  • avontuurlijke speelplekken
  • een dierenartspraktijk
  • horeca

De komende jaren wordt het park verder ingevuld met de volgende voorzieningen:

  • een voorziening met een maatschappelijke functie waarbij gedacht kan worden aan een kinderopvang of dagbesteding. 
  • een kleinschalige woonvorm voor senioren en een woonvoorziening voor mensen met een beperking (in totaal zo’n 50 woningen)

Kijk voor meer informatie op: www.parkdestadshoeve.nl.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager Karin van Boxtel (k.van.boxtel@zwolle.nl

Basisschool Het Saffier

Het Saffier is een gereformeerde basisschool met kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Haar nieuwe gebouw staat in Tippe-Zuid. De nieuwe school is een Integraal Kindcentrum bestaande uit:

  • 9 basisschoolgroepen
  • kinderopvang
  • ruimte voor andere functies (bijvoorbeeld logopediepraktijk).

Voor meer informatie: www.hetsaffier.nl.

Wonen-werken Scholtensteeg

Altijd al werk en wonen willen combineren? Dat kan aan de Scholtensteeg. De gemeente verkoopt hier in eerste instantie 11 woon-werkkavels met veel vrijheid om er naast het wonen ook uw bedrijf te hebben. Naast woon-werkkavels zijn er nog enkele bedrijfskavels beschikbaar aan de noordkant van het plangebied.

Planning

Ontwerpfase, voor de woon-werkkavels moet het bestemmingsplan aangepast worden. Zodra dit gereed is, gaan de kavels in de verkoop.

Meer informatie

Voor meer informatie: Iris de Vos (i.de.vos@zwolle.nl, 038-4982200)

Onthaastingscentrum Stadshagen

Om van Stadshagen een volwaardig, bruisend en levendig stadsdeel van Zwolle te maken zijn voldoende voorzieningen nodig. In oktober 2015 bekeken we het voorzieningenprogramma voor Stadshagen opnieuw. De komst van een ‘wellness-achtige’ voorziening bleek een belangrijke, toegevoegde waarde te hebben voor Stadshagen. De initiatiefnemers voor het onthaastingscentrum willen hier iets mee doen. Ze willen een centrum bieden met wellness én andere vormen van onthaasting.

Planning

Ontwerpfase, er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen waarover nadere afstemming met de omgeving plaatsvindt.

Kavel voorziening Duinzicht

In het zuiden van Duinzicht ligt een kavel die gereserveerd is voor een voorziening. Welke soort voorziening hier komt is nog niet bekend. Dit hangt ook af van de groei van de wijk en de behoefte van bewoners in de omliggende gebieden. Naar verwachting starten we in 2021 met een verkenning van de invulling van de kavel.

Maximale bouwhoogtes

In het bestemmingsplan staat nu nog een maximale bouwhoogte van 30 meter. In een stedenbouwkundige studie hebben wij de bouwhoogte verder onderzocht. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten de bouwhoogte terug te brengen naar maximaal 12 meter aan de noordkant en 22 meter aan de zuidkant van de kavel. Die 22 meter is gelijk aan de hoogte van de appartementengebouwen aan de Milligerplas. Goed om te weten: het gaat hier om maximale bouwhooges, het kan dus ook zijn dat het gebouw uiteindelijk lager wordt. Het bestemmingsplan wordt hier later nog op aangepast, maar de nieuwe bouwhoogtes gelden natuurlijk al wel als randvoorwaarden bij de planontwikkeling.

Contact

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Heleen Post (h.post@zwolle.nl tel: 038-4982462).