Breezicht

In 2019 naderen de bouw van woningen in Werkeren, Frankhuis en Breecamp  hun voltooiing en kunnen we de overstap naar Breezicht maken. Een compleet nieuwe buurt aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas. Gemeente en een aantal bouwende  partijen hebben samen een aantal ambities en ideeën ontwikkeld.

Comfortabele buurt

Breezicht wordt een nieuwe buurt in Stadshagen waar het aangenaam wonen is. Een comfortabele buurt die is voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. Waar net als in andere delen van Stadshagen geen gasleidingen worden aangelegd. 

We streven naar  een zo laag mogelijke energierekening, bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen. We bouwen woningen in verschillende prijssegmenten: bereikbaar, middelduur en dure woningen, zowel in de koop als in de huur. Wensen van bewoners staan daarbij centraal.

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen. Een zuidelijk deel waar we  starten met de bouw. Daarvoor zijn onze plannen het verst uitgewerkt. Het noordelijk deel is tijdens de woningbouwcrisis doorgeschoven naar het zogenaamde niet-prioritaire gebied en zou pas na 2023 tot ontwikkeling worden gebracht. Hier hebben we nog geen plannen voor gemaakt.

Voor de komende tien jaar wil de gemeente 3.000 woningen in Stadshagen bouwen, circa 300 woningen per jaar. Breezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Ambities voor Breezicht:

Klimaatbestendig en waterrobuust

De plannen voor Breezicht houden rekening met de verwachte klimaatverandering; extreme regenval, droogte en hittegolven leiden niet tot ernstige overlast.

 • Hevige buien (t=100) leiden niet tot water op straat
 • Extreme buien (t=250) leiden niet tot wateroverlast voor woningen en cruciale infrastructuur
 • In Breezicht wordt het waterbergingstekort van Stadshagen gedeeltelijk opgelost
 • Regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd
 • Effecten van hittestress en droogte zijn geminimaliseerd

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn energieneutraal (EPC 0). Energie voor de openbare ruimte wordt binnen de buurt duurzaam opgewekt.

 • In Breezicht komen geen aansluitingen voor aardgas
 • De woningen zijn energieneutraal (EPC 0), het streven is dat alle huishoudelijke energie in de buurt zelf wordt opgewekt
 • Woningen zijn voorzien van een energiezuinig (individueel) warmte-afgiftesyteem
 • Energie wordt opgewekt met zonnepanelen

Woningbouw

 • In Breezicht wordt een comfortabele, groen stedelijke woonbuurt gerealiseerd waar het goed wonen en leven is.
 • Breezicht vormgeven als groen stedelijk woonmilieu
 • Bevorderen doorstroming binnen Stadshagen
 • Aanbod in diverse prijsklassen: sociale huur, midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen en particulier opdrachtgeverschap
 • Wensen van toekomstige bewoners worden zoveel mogelijk meegenomen in proces en ontwerp

Planning

Het bouwrijp maken start in oktober 2018. Naar verwachting start de bouw van woningen in Breezicht tweede helft 2019. Oplevering eerste woningen wordt medio 2020 verwacht. In Breezicht komen circa 1.100 woningen.

Hieronder vindt u het beeldkwaliteitplan, uitwerkingsplan en stedenbouwkundigplan.

180911_bz_beeldkwaliteitsplan.pdf

bijlage_1_up_stadshagen_ii_breezicht_zuid_vastgesteld.pdf

171123_stedenbouwkundig_plan_breezicht_definitief.pdf