Breezicht

Als de bouw van woningen in Werkeren, Frankhuis en Breecamp klaar is, dan beginnen we met Breezicht in 2019.

Noordkant Stadshagen

Breezicht wordt een compleet nieuwe buurt aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas. Gemeente en bouwende partijen hebben samen een aantal ideeën ontwikkeld.

Comfortabele buurt

Breezicht is niet alleen comfortabel, maar ook voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. En net als in andere delen van Stadshagen worden er geen gasleidingen aangelegd. 

Lage kosten

We streven naar een zo laag mogelijke energierekening (bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen). We bouwen zowel koop- en huurwoningen in verschillende prijssegmenten:

 • bereikbaar
 • middeldure woningen
 • dure woningen.

Hierbij staan de wensen van bewoners centraal!

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen.

 1. Een zuidelijk deel waar we starten met de bouw. Daarvoor zijn onze plannen het verst uitgewerkt.
 2. Het noordelijk deel. Dit is tijdens de woningbouwcrisis doorgeschoven. We beginnen er pas na 2023 mee.

Woningen bouwen

Voor de komende 6 jaar wil de gemeente 3.000 woningen in Stadshagen bouwen: circa 500 woningen per jaar. Breezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Ambities voor Breezicht:

Klimaatbestendig en waterrobuust

De plannen voor Breezicht houden rekening met de verwachte klimaatverandering. Extreme regenval, droogte en hittegolven mogen niet tot ernstige overlast leiden.

 • Hevige buien (t=100) leiden niet tot water op straat
 • Extreme buien (t=250) leiden niet tot wateroverlast voor woningen en belangrijke infrastructuur
 • In Breezicht wordt het waterbergingstekort van Stadshagen gedeeltelijk opgelost
 • Regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd
 • Effecten van hittestress en droogte zijn minimaal.

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn energieneutraal (EPC 0). Energie voor de openbare ruimte wordt binnen de buurt duurzaam opgewekt.

 • In Breezicht komen geen aansluitingen voor aardgas
 • De woningen zijn energieneutraal (EPC 0). We streven ernaar dat alle huishoudelijke energie in de buurt zelf wordt opgewekt
 • Woningen hebben een energiezuinig (individueel) warmte-afgiftesyteem
 • Energie wordt opgewekt met zonnepanelen

Woningbouw

 • In Breezicht komt een comfortabele, groenstedelijke woonbuurt waar u goed kunt wonen en leven
 • We geven Breezicht vorm als groenstedelijk woonmilieu
 • We zorgen voor doorstroming binnen Stadshagen
 • Er is aanbod in verschillende prijsklassen:
  • sociale huur
  • midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen
  • particulier opdrachtgeverschap
 • We nemen wensen van toekomstige bewoners zoveel mogelijk mee in proces en ontwerp

Planning

 • Naar verwachting start de bouw van woningen in Breezicht in de tweede helft van 2019.
 • We verwachten halverwege 2020 de eerste woningen op te leveren.
 • In Breezicht komen ongeveer 1.100 woningen.

Hieronder vindt u het beeldkwaliteitplan, uitwerkingsplan en stedenbouwkundigplan.

180911_bz_beeldkwaliteitsplan.pdf

bijlage_1_up_stadshagen_ii_breezicht_zuid_vastgesteld.pdf

171123_stedenbouwkundig_plan_breezicht_definitief.pdf