Collectevergunning

Als u voor een goed doel huis-aan-huis of op openbare plekken geld wilt inzamelen, dan hebt u een collectevergunning nodig.

Er is een landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Op dit rooster staan de weken genoemd waarin landelijke organisaties collecteren.

Wanneer uw organisatie niet op dit rooster staat, kunt u alleen een collectevergunning aanvragen in de ‘vrije periode'. Dit zijn de weken waarin geen landelijke collecte wordt gehouden. Per week mag slechts één collecte gehouden worden.

Zie voor het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving
Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Centraal Bureau Fondsenwerving

U kunt schriftelijk een collectevergunning aanvragen, waarbij u aangeeft in welke week en voor welk doel u wilt collecteren.

Uw aanvraag kunt u sturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Of maak gebruik van het contactformulier.

 

Neem contact op met de gemeente Zwolle als u vragen heeft over deze vergunning.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Collectebeleid gemeente Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl