Geluidswagen ontheffing

Voor het gebruiken van een geluidswagen heeft u een ontheffing nodig. In Zwolle mag u een geluidswagen alleen gebruiken voor ideële doeleinden.

U kunt een ontheffing voor een geluidswagen schriftelijk aanvragen. In uw aanvraag dient u het volgende te vermelden:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • het doel waarvoor u de geluidswagen wilt gebruiken;
  • de route waar u langs wilt rijden;
  • de datum.

Uw aanvraag kunt u sturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Als u vragen heeft over deze ontheffing, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing geluidswagen bedragen per dag € 84,00.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel onversterkte muziek

Wetgeving:
wetten.overheid.nl