Venten

Venten is het huis aan huis dingen verkopen. Wilt u venten in Zwolle? Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Het is wel verboden om te venten op:

  • Zondagen
  • Maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 08.00 uur.

Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.