Vooroverleg omgevingsaanvraag

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten beoordelen door de gemeente.

Kies op het aanvraagformulier de optie 'contact met bevoegd gezag' als u het formulier in het omgevingsloket.nl invult. De gemeente beoordeelt dan eerst uw conceptaanvraag. Dus voordat u de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.