Herstelplan na(ast) corona

Zwolle: sociale stad

Zwolle krabbelt langzaam op uit de coronacrisis. Zwolle laat hierin opnieuw zien dat het een sociale stad is. Een stad waar we naast elkaar staan. Want ook nu doen we het weer samen, met heel veel veerkracht en flexibiliteit. De afgelopen anderhalf jaar heeft deze veerkracht en flexibiliteit geleid tot talloze lokale initiatieven waarin inwoners en partners in de stad elkaar hebben geholpen. Met elkaar, voor elkaar.

Inzet gemeente

Ook de gemeente heeft veel extra inzet gepleegd om inwoners te helpen. Samen met maatschappelijke organisaties en de sociale wijkteams is hard gewerkt om de zorg en ondersteuning van kwetsbare Zwollenaren zo goed mogelijk door te laten gaan. En waar nodig is de dienstverlening verder uitgebreid.

De Rijksgelden voor de hardst getroffen sectoren, zoals ondernemers, horeca en cultuur zijn zorgvuldig verdeeld. De landelijke regelingen zijn bovendien aangevuld met eigen gemeentelijke voorzieningen, zoals ontheffing van huur en precariorechten.

Lees de complete terugblik: wat hebben we allemaal gedaan?

Dagelijks leven op de kop

De kracht die in onze inwoners zit om moeilijke tijden het hoofd te bieden, gaat de stad ook de komende periode helpen: een periode van herstel na corona. De meeste inwoners pakken het oude leven weer op, maar we zijn er nog niet. Het blijven onzekere tijden.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voorlopig ook nog niet verdwenen. De lockdowns en de anderhalve meter maatregelen hebben het dagelijks leven behoorlijk op de kop gezet. Dagbesteding en wijkcentra waren gesloten, er was alleen nog maar online onderwijs, er waren minder stagemogelijkheden, we werkten ineens thuis, etc.

Hierdoor nam de druk op gezinnen en mantelzorgers toe. Vele inwoners maakten zich zorgen over werk en inkomen.

Het gevolg hiervan is dat de mentale gezondheid van veel inwoners is verslechterd: met name jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met schuldenproblematiek hebben het zwaar gehad. Velen voelen zich eenzaam. De maatregelen hebben grote sociale, maatschappelijke en financiële gevolgen voor zowel inwoners, organisaties als bedrijven.

Sociaal herstelplan: 7 miljoen investeren in de stad

De verwachting is dan ook dat door de negatieve effecten van corona de komende jaren een groter beroep wordt gedaan op hulp. Om hier goed op voorbereid te zijn, is er een sociaal herstelplan gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we onze inwoners de komende jaren ondersteuning gaan bieden, waardoor zij de gevolgen van de coronacrisis te boven kunnen komen. Een omvangrijk plan waarvoor bijna 7 miljoen euro wordt vrijgemaakt.

Samenvatting sociaal herstelplan

Download de samenvatting van het Sociaal herstelplan: Samenvatting Sociaal herstelplan.pdf

Lees meer over de gemeentelijke aanpak