Gewijzigde maatregelen binnensportaccommodaties per 28 juni

De gemeentelijke binnensportaccommodaties in Zwolle zijn vanaf 25 mei weer beschikbaar voor bewegingsonderwijs en binnensport. Onlangs zijn de richtlijnen aangepast vanuit de Rijksoverheid en vanaf 9 juni geldt onderstaand protocol.

Het beschikbaar stellen van de binnensportaccommodaties is alleen mogelijk wanneer we voldoen aan de richtlijnen die vanuit de Rijksoverheid worden gesteld en we ons houden aan de hygiënevoorschriften van het RIVM.

Het openstellen van de binnensportaccommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de eigenaar (gemeente Zwolle), de verhuurder (SportService Zwolle) als de gebruikers (scholen, verenigingen en sportaanbieders).

Protocol met afspraken

T/m 17 jaar

 • Kinderen t/m 17 jaar kunnen normaal spelcontact hebben.
 • Bewegingsonderwijs, trainingen en wedstrijden kunnen gewoon doorgaan.
 • Kinderen vanaf 13 jaar moeten een mondkapje dragen in de accommodatie. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.
 • Wedstrijden tussen verschillende verenigingen zijn toegestaan.

Vanaf 18 jaar

 • Volwassenen kunnen normaal spelcontact hebben.
 • Bewegingsonderwijs, trainingen kunnen gewoon doorgaan.
 • Groepslessen zijn toegestaan.
 • Er mogen maximaal 20 personen per ruimte (zie ook overig) samen sporten. Dit is exclusief instructeurs.
 • Er moet een mondkapje worden gedragen in de accommodatie. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.
 • Wedstrijden tussen verschillende verenigingen zijn toegestaan.

Algemeen

 • Toiletten, kleedkamers en douches zijn in de accommodatie beschikbaar.
 • Het aantal sporters en begeleiders mag per sportactiviteit niet groter zijn dan nodig is voor de sportactiviteit.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Houd anderhalve meter afstand in kleedkamers, douches, kantine en langs de lijn.

Verantwoordelijkheden eigenaar

De eigenaar:

 • plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie;
 • zorgt voor een heldere routing;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie;
 • levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen;
 • mag bij het niet in acht nemen van de regels, de toestemming voor het gebruik van de accommodatie intrekken.

Verantwoordelijkheden gebruiker

De gebruiker:

 • houdt zich aan de afspraken in dit protocol, aan de hygiëneregels van het RIVM en aan het sportprotocol 'Verantwoord sporten' (https://nocnsf.nl/sportprotocol) van het NOC*NSF;
 • opent voorafgaand aan het sporten de ramen en/of de nooddeur van de speelzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal sluit de gebruiker ramen en deuren;
 • let erop dat er niet wordt gezongen of geschreeuwd in de accommodatie;
 • desinfecteert het gebruikte spelmateriaal met het daarvoor aanwezige desinfectiemiddel;
 • desinfecteert bij opvolgend gebruik van de accommodatie de contactpunten, zoals deurklinken, raambediening en lichtschakelaars;
 • stelt een coronacoördinator aan. Per sportactiviteit is minimaal 1 coördinator aanwezig en als zodanig herkenbaar. Dit hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan een vakdocent, speler of trainer zijn. De coronacoördinator ziet erop toe dat de gebruiker een gezondheidscheck doet voor het sporten. Ook draagt deze coördinator zorg voor de registratie van sporters.

Overig

Door de aanwezigheid van mechanische ventilatie geldt voor het Bewegingshuis (Overtoom Stadshagen), gymzaal Sportlaan (Stadshagen), Het Anker (Westenholte) en de gymzaal aan de IJsselcentraleweg (Zwolle-Zuid) dat er maximaal 30 personen tegelijkertijd in een zaaldeel mogen zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over corona in combinatie met het gebruik van de binnensportaccommodatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met SportService Zwolle via het e-mailadres: gsa@sportservicezwolle.nl