Gewijzigde maatregelen binnensportaccommodaties per 25 september

Vanaf zaterdag 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld. De gemeentelijke binnensportaccommodaties in Zwolle zijn beschikbaar voor bewegingsonderwijs en binnensport. Iedereen mag weer binnen en buiten sporten.

Het openstellen van de binnensportaccommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de eigenaar (gemeente Zwolle), de verhuurder (SportService Zwolle) als de gebruikers (scholen, verenigingen en sportaanbieders).

Algemeen

 • Alle sporten mogen: trainen en wedstrijden houden.
 • Je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden, maar gun elkaar de ruimte.
 • Reserveren en registraties zijn niet meer verplicht.
 • Douches, toiletten en kleedkamers zijn beschikbaar.

Verantwoordelijkheden eigenaar

De eigenaar:

 • plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie;
 • levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen;
 • mag bij het niet in acht nemen van de regels, de toestemming voor het gebruik van de accommodatie intrekken.

Verantwoordelijkheden gebruiker

De gebruiker:

 • houdt zich aan de afspraken in dit protocol, aan de hygiëneregels van het RIVM en aan het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF;
 • opent voorafgaand aan het sporten de ramen en/of de nooddeur van de speelzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal sluit de gebruiker ramen en deuren;
 • desinfecteert bij opvolgend gebruik van de accommodatie de contactpunten, zoals deurklinken, raambediening en lichtschakelaars;

Meer informatie

Wilt u meer informatie over corona in combinatie met het gebruik van de binnensportaccommodatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met SportService Zwolle via het e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl

Zie ook Basisregels voor iedereen