Binnensportaccommodaties vanaf 1 september weer open

Voorzichtig pakken we in Zwolle het gewone sportieve leven weer op. Vanaf 1 september a.s. zijn alle gemeentelijke binnensportaccommodaties in de stad weer te gebruiken voor binnensport en bewegingsonderwijs.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij daar normaal spelcontact mogen hebben. Toiletvoorzieningen zijn beschikbaar, douchevoorzieningen niet.

Wanneer 1,5 meter afstand?

Tijdens onderwijs, trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand van elkaar te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van het sporten houden personen van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand. Ook trainers, begeleiders en bezoekers van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Omdat de 1,5 meter afstand daar niet te garanderen is, is voor sporters van 18 jaar en ouder het gebruik van de kleedkamer voor het omkleden niet mogelijk. 

Maximaal 20 personen van 18 jaar en ouder

In één accommodatie mogen maximaal 20 personen van 18 jaar en ouder tegelijk aanwezig zijn. Een uitzondering daarop vormen accommodaties met meerdere zaaldelen. In die accommodaties mogen maximaal 20 personen van 18 jaar en ouder per zaaldeel tegelijk aanwezig zijn. Voor sporters die jonger zijn dan 18 jaar geldt geen maximumaantal.

Desondanks geldt voor alle sporten dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter mag zijn dan nodig is voor de sportactiviteit (les, training, oefenwedstrijd of wedstrijd). 

Protocol met afspraken

Het openstellen van de binnensportaccommodaties is alleen mogelijk wanneer de eigenaar (de gemeente), de verhuurder (SportService Zwolle) en de gebruikers (zoals scholen en verenigingen) samen de verantwoordelijkheid dragen. Hiervoor is een protocol met afspraken opgesteld. Naast bovenstaande regels bevat dit protocol de volgende verantwoordelijkheden voor de eigenaar en de gebruiker:

Verantwoordelijkheden eigenaar

 • De eigenaar plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie.
 • De eigenaar zorgt voor een heldere routing.
 • Als in de accommodatie een tribune aanwezig is, zorgt de eigenaar voor het markeren van zitplaatsen om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie.
 • Bij het niet in acht nemen van de regels behoudt de eigenaar het recht om de toestemming voor het gebruik van de accommodatie in te trekken.
 • De eigenaar levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen.

Verantwoordelijkheden gebruiker

 • De gebruiker ziet erop toe dat afspraken in dit protocol worden nageleefd. Ook blijven de hygiëneregels van het RIVM van toepassing, evenals het sportprotocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF. De gebruiker stelt een coronacoördinator aan. Per sportactiviteit is minimaal één coördinator aanwezig en als zodanig herkenbaar. Dit hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld een vakdocent of trainer zijn.
 • Na afloop desinfecteert de gebruiker het gebruikte spelmateriaal met het daarvoor aanwezige desinfectiemiddel.
 • Voorafgaand aan het sporten opent de gebruiker de ramen en/of de nooddeur van de speelzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal worden de ramen en deuren gesloten.

Overig

 • Door de aanwezigheid van mechanische ventilatie geldt dit niet voor het Bewegingshuis, het gymlokaal Sportlaan (Stadshagen), Het Anker (Westenholte) en het gymlokaal aan de IJsselcentraleweg (Zwolle-Zuid).
 • Bovendien is het verboden om in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Flyer

Het protocol is ook te downloaden als flyer.

protocol-openstelling-gemeentelijke-binnensportaccommodaties.pdf

Meer informatie

Wilt u meer informatie over corona in combinatie met het gebruik van de binnensportaccommodatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met SportService Zwolle via het e-mailadres: gsa@sportservicezwolle.nl