Subsidieregeling Corona-noodsteun faciliterende en presenterende instellingen cultuur

Deze subsidieregeling is bedoeld voor instellingen die door de Coronacrisis financiële schade hebben geleden en die een rol spelen in de culturele infrastructuur van Zwolle als faciliterende of presenterende instelling. Bijvoorbeeld doordat ze het artistieke werk van Zwolse makers presenteren, ruimtes aan makers uit de culturele sector verhuren of bijdragen aan het uitdragen van de cultuurhistorie van Zwolle.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 31 van de Algemene subsidieverordening.