Beleid kinderopvang

Je kunt in Nederland niet zomaar een peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen. De Rijksoverheid stelt hieraan kwaliteitsregels. In deze regel staat waaraan een kinderopvang minimaal moet voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid zijn. En er moet een oudercommissie zijn die adviesrecht heeft.

Basiseisen kwaliteit

Er zijn ook basiseisen aan de kwaliteit. Deze staan in een convenant (een soort overeenkomst waarin afspraken staan). Dit convenant is opgesteld door:

  • de werkgeversorganisaties
  • Sociaal Werk Nederland
  • de Branchevereniging
  • de Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang (BoinK).

Controleren

De inspectie Kinderopvang van de GGD controleert de kwaliteit van de opvanglocaties. 

Wetten

De wet Kinderopvang en de Wet IKK (Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang) regelen de kwaliteit en het toezicht op de kinderopvang.

Meer informatie

Meer informatie over de kwaliteitseisen en de toetsing is te vinden op: