Kosten kinderopvang

Organisaties die kinderen opvangen, bepalen zelf wat hun prijs is voor:

  • kinder- en peuteropvang
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderopvang. 

Rond 1 november maken zij hun prijzen voor het komende jaar bekend.

Kinderopvangtoeslag

Als ouder bent u verplicht om kinderopvangtoeslag aan te vragen als uw kind naar een opvang gaat. Dit doet u bij de belastingdienst. De organisatie die uw kind(eren) opvangt, kan u hierover meer informatie geven.

Niet in aanmerking

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruikmaken van gesubsidieerde peuteropvang. Uw peuter kan hier maximaal 8 uur per week terecht. U betaalt dan alleen een inkomensafhankelijke bijdrage. De rest van de kosten voor de opvang van uw peuter betaalt de gemeente aan de opvangorganisatie. U moet wel kunnen aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

VVE-indicatie

Heeft uw peuter een VVE-indicatie? Dan worden de 8 extra uren helemaal door de gemeente betaald. Ook voor ouders die de eerste 8 uren met kinderopvangtoeslag betalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van kinderopvangtoeslag of de Wet Kinderopvang? Neem dan eens een kijkje op: