Leerplicht

Leren is een recht

Recht op onderwijs is een groot goed. In Nederland hechten we zo veel waarde aan onderwijs, dat we het verplicht hebben gesteld.

Volgens de leerplichtwet mogen kinderen van 4 jaar in Nederland naar de basisschool en zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat blijven ze tot en met het schooljaar dat ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een diploma van havo, vwo of mbo 2, 3, of 4) hebben behaald.

Doel van de leerplicht is te zorgen dat kinderen de kennis en vaardigheden opdoen om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste voorwaarde.

Leerplichtambtenaar helpt

Wie wegblijft van school zonder toestemming, krijgt bezoek van de leerplichtambtenaar. In een gesprek kan de oorzaak van het verzuim besproken worden en afspraken worden gemaakt om dat te voorkomen.

Soms zijn er geen redenen tot verzuim, zoals eerder op vakantie gaan. Dat noemen we luxeverzuim. Van dit verzuim wordt een proces verbaal opgemaakt. Ouders kunnen dan een boete opgelegd krijgen of moeten voor de rechter verschijnen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor kinderen verzuimen. Zo kan faalangst, dyslexie of examenvrees een reden zijn, of lukt het leren niet door problemen thuis of pesten waardoor kinderen spijbelen.

Een gesprek met de leerplichtambtenaar is het begin van de oplossing van het probleem en het verzuim.

Als ouders en kinderen (onvoldoende) meewerken, kunnen ook die maatregelen volgen zoals genoemd bij luxeverzuim.

Meer weten

Meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, uitzonderingen, verzuim en toezicht en controle vindt u op rijksoverheid.nl.

Een afspraak maken met een leerplichtambtenaar kan door te bellen naar 14038.