Ouderbijdrage peuteropvang 2020

In onderstaande tabel ziet u welk bedrag u voor peuteropvang krijgt vergoed. De ouderbijdrage tarieftabel is afgeleid van de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang die ieder jaar wordt vernieuwd.

Ouderbijdrage peuteropvang 2020
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2020 Ouderbijdrage per uur 1e kind Ouderbijdrage per uur 2e kind e.v.
lager dan € 20.376 € 0,00 € 0,00
€ 20.376-30.581 € 0,41 € 0,35
€ 30.582-42.082 € 0,87 € 0,44
€ 42.083-57.238 € 1,36 € 0,45
€ 57.239-82.276 € 2,36 € 0,66
€ 82.277-114.011 € 4,02 € 1,03
€ 114.012 en hoger € 5,41 € 1,93

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Het gezamenlijke toetsingsinkomen is het inkomen dat u en eventueel uw partner in een heel jaar samen verdienen. U kunt op de website van de Belastingdienst (gezamenlijk) toetsingsinkomen berekenen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is het deel van de kosten voor peuteropvang dat u als ouder betaalt. Het andere deel betaalt de Belastingdienst aan u terug. Als u geen belastingteruggave ontvangt, dan betaalt de gemeente voor u rechtstreeks aan de aanbieder.

Het maximale tarief voor de vergoeding voor peuteropvang is in 2020 € 8,17. Een deel daarvan betaalt u zelf. Maar als uw toetsingsinkomen € 20.376 of lager is, hoeft u geen ouderbijdrage te betalen.

Ouderbijdrage VVE

Voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gelden dezelfde kosten als voor de algemene ouderbijdrage. De extra uren voor VVE worden helemaal betaald door de gemeente.