Ouderbijdrage peuteropvang 2021

In onderstaande tabel ziet u welk bedrag u voor peuteropvang krijgt vergoed. De ouderbijdrage tarieftabel is afgeleid van de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang die ieder jaar wordt vernieuwd.

Ouderbijdrage peuteropvang 2021
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2021 Ouderbijdrage per uur 1e kind Ouderbijdrage per uur 2e kind e.v.
lager dan € 20.302 € 0,00 € 0,00
€ 20.303-31.214 € 0,42 € 0,36
€ 31.215-42.953 € 0,90 € 0,45
€ 42.954-58.423 € 1,41 € 0,46
€ 58.424-83.979 € 2,45 € 0,68
€ 83.980-116.371 € 4,16 € 1,07
€ 116.372 en hoger € 5,60 € 1,99

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Het gezamenlijke toetsingsinkomen is het inkomen dat u en eventueel uw partner in een heel jaar samen verdienen. U kunt op de website van de Belastingdienst (gezamenlijk) toetsingsinkomen berekenen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze tabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2021 gebruikt. Dat bedraagt in 2021 € 8,46.

In Zwolle zijn ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen tot € 20.303,- vrijgesteld van de eigen bijdrage.

Ouderbijdrage VVE

Voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gelden dezelfde kosten als voor de algemene ouderbijdrage. De extra uren voor VVE worden helemaal betaald door de gemeente.