Onderwijs

Zwolle is een onderwijsstad en daar zijn we trots op.

 • Zwolle biedt inwoners van stad en regio een ruim aanbod van onderwijs.
 • Ruim 40.000 studenten volgen er een Zwolse beroepsopleiding.
 • Ongeveer 25.000 leerlingen krijgen les op het primair (basisschool) en voortgezet onderwijs.
 • Bijna alle vormen van onderwijs zijn in Zwolle beschikbaar:
  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • speciaal onderwijs
  • praktijkonderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • hoger beroepsonderwijs
  • volwasseneducatie.

Basisonderwijs

Alle kinderen van 4-12 jaar gaan naar het basisonderwijs. In Zwolle zijn er openbare scholen en bijzondere basisscholen van verschillende richtingen en levensovertuigingen.

50 Basisscholen

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig en moeten ze naar school. In Zwolle zijn er bijna 50 basisscholen. U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze.

Op scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over basisscholen in Zwolle

Voortgezet onderwijs

Na het afronden van de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs (de middelbare school). Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (atheneum of gymnasium). Daarnaast is er praktijkonderwijs (Pro). Leerlingen die geen vmbo-diploma kunnen halen, kunnen hier naartoe. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een baan.

Op scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Een beroepsopleiding bereidt studenten voor op hun beroep. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Regionale Opleidingscentra (ROC’s) hebben beroepsopleidingen en volwassenenonderwijs. Je kunt hier terecht met een vmbo-diploma of hoger. In Zwolle zijn vier mbo-scholen: 

Zoek een mbo-opleiding op www.roc.nl

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Met een havo-, vwo- of mbo-diploma kunt u naar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Zwolle kunt u een hbo-opleiding volgen aan één van de hogescholen:

Wetenschappelijk onderwijs

Zwolle heeft geen eigen universiteit. U kunt wel wetenschappelijk onderwijs volgen op afstand, en in het regionaal studiecentrum van de Open Universiteit

Masteropleidingen

Hogeschool Windesheim heeft, in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland, een aantal master-opleidingen.

Post-hbo en ouderen

Zwolse hogescholen hebben ook opleidingen voor ouderen en post-hbo-opleidingen.

Volwassenenonderwijs

Onderwijs voor volwassenen geeft een tweede kans om een vak te leren of een diploma of certificaat te halen. Dat kan zowel overdag als in de avonduren. De leeftijdsgrens is 18 jaar. U  kunt onderwijs voor volwassenen onder andere volgen bij de Regionale Opleidingencentra (ROC’s). In Zwolle kan dit bij Landstede en Deltion College.

Passend onderwijs

Kinderen die extra aandacht nodig hebben, hebben net als alle andere kinderen recht op een passende onderwijsplek. Ook als die door een handicap of afwijkend gedrag minder makkelijk te vinden is. Scholen moeten voor alle leerlingen zo’n passende onderwijsplek hebben. Dit kan op:

 • De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in of buiten de klas.
 • Een andere school in de stad of regio waarin scholen samenwerken.
 • Het speciaal onderwijs.

Scholen in de regio werken met elkaar samen om voor passend onderwijs te zorgen. Zwolse scholen werken er daarnaast samen met de gemeente Zwolle aan. Samen zorgen ze voor passend onderwijs en passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

Voor meer informatie: