Onderwijs

Zwolle is een onderwijsstad en daar zijn we trots op. Zwolle biedt inwoners van stad en regio een ruim aanbod van onderwijs. Ruim 40.000 studenten volgen er een Zwolse beroepsopleiding. Daarnaast krijgen ongeveer 25.000 leerlingen les op het primair en voortgezet onderwijs. Bijna alle vormen van onderwijs zijn in Zwolle beschikbaar: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en volwasseneducatie.

Basisonderwijs

Alle kinderen van 4-12 jaar gaan naar het basisonderwijs. In Zwolle zijn er openbare scholen en daarnaast bijzondere basisscholen van verschillende richtingen en levensovertuigingen. Kinderen mogen vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet hij of zij naar school. In Zwolle zijn er bijna vijftig basisscholen. U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze.

Voor meer informatie: www.scholenopdekaart.nl

Voortgezet onderwijs

Na het afronden van de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (atheneum of gymnasium). Hiernaast bestaat het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs (Pro) is voor de leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbo-diploma te halen. Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op een baan.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Een beroepsopleiding bereidt de student voor op het uitoefenen van een beroep. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Regionale Opleidingscentra (ROC’s) bieden beroepsopleidingen en volwasseneneducatie aan. Je kunt hier terecht met een vmbo-diploma of hoger. In Zwolle zijn vier mbo-scholen: 

Zoek een mbo-opleiding op www.roc.nl

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Een havo-, vwo- of mbo-diploma geeft toegang tot een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Zwolle kun je een hbo-opleiding volgen aan een van de hogescholen:

Wetenschappelijk onderwijs

Zwolle heeft geen eigen universiteit. Het is wel mogelijk om wetenschappelijk onderwijs te volgen op afstand en in het regionaal studiecentrum van de Open Universiteit. Ook Hogeschool Windesheim biedt, in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland, een aantal master-opleidingen aan.

Zwolse hogescholen bieden ook opleidingen voor ouderen en post-hbo-opleidingen.

Volwassenenonderwijs

Het onderwijs voor volwassenen is een tweede kans om een vak te leren of een diploma of een certificaat te halen. Dat kan zowel overdag als in de avonduren. De leeftijdsgrens is in principe 18 jaar. Het onderwijs voor volwassenen is onder andere te volgen bij de Regionale Opleidingencentra (ROC’s). In Zwolle kan dit bij Landstede en Deltion College.

Passend onderwijs

Er zijn ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek, ook als die door een handicap of afwijkend gedrag minder makkelijk te vinden is. Scholen dienen aan alle leerlingen zo’n passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op:

  • De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in of buiten de klas.
  • Een andere school in de stad of regio waarin scholen samenwerken.
  • Het speciaal onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in de rego met elkaar samen. Ook werken de Zwolse scholen en de gemeente Zwolle samen aan passend onderwijs en passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

Voor meer informatie: