Akte van naamskeuze

Naamskeuze

Naamskeuze is het recht om voor uw kind een keuze te maken voor de achternaam van de vader of de moeder.

Volgende kinderen

De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam voor volgende kinderen binnen dezelfde relatie.

Akte

Afhankelijk van de situatie krijgt uw kind automatisch een bepaalde achternaam. Wilt u deze achternaam niet? Dan laat u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een 'akte van naamskeuze' opmaken. Dit moet u doen:

  •  vóór de geboorte of
  • uiterlijk bij de geboorteaangifte van het eerste kind.

Voor het opmaken van deze akte moeten de biologische moeder en haar partner persoonlijk aanwezig zijn.

Niet meer veranderen en uitzondering

U kunt de keuze van de achternaam achteraf niet meer veranderen. Behalve als u na de naamskeuze bij erkenning gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Geeft u dan bij het regelen van uw huwelijk of partnerschap duidelijk aan dat u de achternaam van de kinderen wilt wijzigen.

Akte van naamskeuze

  • Is uw kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het de achternaam van de vader of de meemoeder (= vrouwelijke echtgenote of geregistreerde partner van de moeder), mits u beschikt over een anonieme donorverklaring. U laat een akte van naamskeuze opmaken als het kind de achternaam van de moeder moet krijgen.
  • Is uw kind geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het de achternaam van de moeder. Als u wilt u dat uw kind de naam van de vader of meemoeder krijgt, dan moet het kind worden erkend. Bij de erkenning kiest u dan de achternaam van het kind.
  • Wordt het kind geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen, beschikt u niet over een anonieme donorverklaring én is of wordt het kind niet erkend? Dan krijgt het kind de achternaam van de 'dragende' moeder. Er is een akte van naamskeuze nodig als het kind de achternaam van de andere vrouw moet krijgen. Is er al een kind waarover de moeder en de vrouw beide het gezag hebben? Dan krijgen volgende kinderen die tijdens dit huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren dezelfde achternaam als het eerste kind. Ongeacht wie de 'dragende'  moeder is.

Nederlandse nationaliteit

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan gelden er andere regels voor de naam van het kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitenlandse naam

In bepaalde situaties is het mogelijk om de achternaam te veranderen door het opmaken van een akte van naamskeuze als uw kind in

  • het buitenland is geboren
  • erkend of geadopteerd en in het buitenland de naam niet goed is vastgesteld.

De termijn voor het laten opmaken van een akte van naamskeuze is beperkt. Neem hierover tijdig contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De akte van naamskeuze kunt u aanvragen op het Stadskantoor. 

Maak direct een afspraak

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

Van beiden een geldig legitimatiebewijs

Als u vragen heeft over deze akte, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.
Voor een afschrift van een akte van naamskeuze betaalt u de wettelijke kosten (leges).

Beleid & Wetgeving


Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl