Akte van naamskeuze

Naamskeuze
Naamskeuze is het recht van de ouders om een keuze te maken voor de achternaam van de vader of de moeder. Het is niet mogelijk om een samengestelde naam te kiezen.

De keuze die u maakt voor de achternaam van uw eerste kind is ook bepalend voor volgende kinderen binnen dezelfde relatie. Afhankelijk van de situatie krijgt uw kind automatisch een bepaalde achternaam. Wilt u deze achternaam niet, dan laat u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand vóór de geboorte of uiterlijk bij de geboorteaangifte van het eerste kind een ‘akte van naamskeuze’ opmaken. Voor het opmaken van deze akte moeten de biologische moeder en haar partner persoonlijk aanwezig zijn.

De keuze van de achternaam kan achteraf niet meer gewijzigd worden, behalve u na de naamskeuze bij erkenning gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Geeft u dan bij het regelen van uw huwelijk of partnerschap duidelijk aan dat u de achternaam van de kinderen wilt wijzigen.

Akte van naamskeuze

  • Kind geboren binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap: kind krijgt achternaam van de vader of de meemoeder (= vrouwelijke echtgenote of geregistreerde partner van de moeder) à akte van naamskeuze als kind de achternaam van de moeder moet krijgen.
  • Kind geboren buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap: Kind krijgt achternaam van de moeder à wilt u dat uw kind de naam van de vader of meemoeder krijgt? Dan moet het kind worden erkend. Bij de erkenning kiest u dan de achternaam van het kind.
  • Kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een vrouw én de vrouw is niet de juridische ouder van het kind: Het eerste kind krijgt de achternaam van de dragende moeder. Volgende kinderen, ongeacht wie de dragende moeder is, krijgen ook deze achternaam à akte van naamskeuze nodig als het eerste kind achternaam van de andere vrouw moet krijgen.

Nederlandse nationaliteit
Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan gelden er andere regels voor de naam van het kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitenlandse naam
Als uw kind in het buitenland is geboren, erkend of geadopteerd en in het buitenland de naam niet goed is vastgesteld, is het in bepaalde situaties mogelijk om een door het opmaken van een akte van naamskeuze de achternaam te veranderen. De termijn voor het laten opmaken van een akte van naamskeuze is beperkt. Neemt u hierover tijdig contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De akte van naamskeuze kunt u aanvragen op het Stadskantoor. 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:
Van beiden een geldig legitimatiebewijs

Als u vragen heeft over deze akte, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.
Voor een afschrift van een akte van naamskeuze betaalt u de wettelijke leges.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl