Erkenning van kind

Erkenning
Als een kind één juridische ouder heeft, kan een ander het kind erkennen. Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Erkennen is mogelijk

  • tijdens de zwangerschap
  • bij geboorteaangifte
  • na geboorteaangifte

De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente.

De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn. Gevolgen van erkenning zijn:

  • Erkenner kijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind
  • Kind krijgt erfrecht
  • Kind kan bij erkenning achternaam erkenner krijgen

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als het kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een man, is de man automatisch juridisch vader van het kind. Erkenning is dan niet nodig.

Toestemming
De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Dit kan persoonlijk of schriftelijk. Schriftelijke toestemming is niet mogelijk bij het eerste kind én het kind de achternaam van de andere ouder moet krijgen.

Is het kind tussen de 12 en 15 jaar, dan geeft het kind zelf en de moeder toestemming voor erkenning. Is het kind 16 jaar of ouder is, dan geeft het kind alleen zelf toestemming voor erkenning. De moeder hoeft dan geen toestemming meer te geven. Het kind dat toestemming moet geven, moet persoonlijk aanwezig zijn. Het kind geeft toestemming door de erkenningsakte ook te ondertekenen.

Naam
Bij de erkenning van het eerste kind legt u de achternaam van het kind vast. U kiest uit de achternaam van moeder of vader. Een samengestelde achternaam kiezen is niet mogelijk. Volgende kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Achteraf wijzigen van de achternaam is niet mogelijk, tenzij u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Een kind van 16 jaar of ouder is, kiest bij erkenning zelf zijn achternaam. Dit kind hoeft daarbij geen rekening te houden met de achternaam van de eventuele andere kinderen.

Erkenningsakte
Erkennen doet u persoonlijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die een akte van de erkenning opmaakt. Hierbij moeten beide ouders een geldig legitimatiebewijs laten zien. Bij erkenning tijdens de zwangerschap, krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Dit afschrift hebt u nodig voor de  geboorteaangifte.
Voor een afschrift van de erkenningsakte betaalt u leges.

Buitenlandse documenten
Is het kind in het buitenland geboren of hebt u niet altijd in Nederland gewoond, dan is het mogelijk dat voor de erkenning documenten uit het buitenland nodig zijn. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de gemeente, afdeling Inwonerszaken.

Nederlanderschap
Een kind krijgt door erkenning door een Nederlandse ouder automatisch de Nederlandse nationaliteit mits  het kind jonger is dan zeven jaar. Is het kind ouder dan zeven, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit wanneer de erkenner binnen een jaar na erkenning zijn biologisch ouderschap aantoont.

Is uw kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 erkend door een Nederlandse man, maar heeft het toen niet de Nederlandse nationaliteit gekregen? Als de erkenner het kind inmiddels meer dan drie jaar opvoedt en verzorgt, kunt u alsnog via een optieprocedure het Nederlanderschap voor het kind aanvragen.

Gezag
Door erkenning heeft de andere ouder meestal niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind.  Willen de ouders beiden het gezag over het kind, kan dit aangevraagd worden via de rechtbank. Meer informatie over gezamenlijk gezag.

Voor de aanvraag hebt u nodig:

  • Van alle te verschijnen personen een geldig legitimatiebewijs.
  • Mogelijk aanvullende (buitenlandse) documenten.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

toestemming voor erkenning van een kind.pdf

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak een afspraak

Als u vragen heeft over erkenning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De erkenning zelf is kosteloos. U heeft wel een afschrift van de erkenningsakte nodig voor de latere geboorteaangifte. 
Zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl