Erkenning van kind

Erkenning

Als een kind één juridische ouder heeft, kan de ander het kind erkennen.

 • Een juridische ouder is de wettelijke ouder.
 • Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Erkennen is mogelijk:

 • tijdens de zwangerschap
 • bij geboorteaangifte
 • na geboorteaangifte

De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente.

Als erkenner hoeft u niet de biologische ouder van het kind te zijn. Gevolgen van erkenning zijn:

 • U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij erkenning uw achternaam krijgen.

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als het kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een man, dan is de man automatisch juridisch vader van het kind. Erkenning is dan niet nodig.

Toestemming

De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Dit kan persoonlijk of schriftelijk.

 • Schriftelijke toestemming is niet mogelijk bij het eerste kind.
 • Het kind moet de achternaam van de andere ouder krijgen.

Tussen 12 en 15 jaar

Een kind tussen de 12 en 15 jaar geeft net als zijn moeder toestemming voor erkenning.

16 Jaar of ouder

Een kind van 16 jaar of ouder geeft alleen zelf toestemming voor erkenning. De moeder hoeft dan geen toestemming meer te geven. Het kind dat toestemming moet geven, moet persoonlijk aanwezig zijn. Hij/zij geeft toestemming door de erkenningsakte ook te ondertekenen.

Naam

Bij de erkenning van het eerste kind legt u de achternaam van het kind vast. U kiest uit de achternaam van moeder of vader. Volgende kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Achteraf wijzigen van de achternaam is niet mogelijk, tenzij u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Zelf kiezen

Een kind van 16 jaar of ouder kiest bij erkenning zelf zijn achternaam. Dit kind hoeft daarbij geen rekening te houden met de achternaam van de eventuele andere kinderen.

Erkenningsakte

Erkennen doet u persoonlijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die een akte van de erkenning opmaakt.

 • Hierbij moeten beide ouders een geldig legitimatiebewijs laten zien.
 • Bij erkenning tijdens de zwangerschap, krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Dit afschrift hebt u nodig voor de  geboorteaangifte.
 • Voor een afschrift van de erkenningsakte betaalt u leges.

Buitenlandse documenten

Voor de erkenning zijn documenten uit het buitenland nodig als:

 • het kind in het buitenland geboren is.
 • u niet altijd in Nederland gewoond hebt.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, afdeling Inwonerszaken.

Nederlanderschap

Een kind krijgt door erkenning door een Nederlandse ouder automatisch de Nederlandse nationaliteit mits het jonger is dan zeven jaar.

Is het kind ouder dan zeven? Dan krijgt het de Nederlandse nationaliteit wanneer de erkenner binnen een jaar na erkenning zijn biologisch ouderschap aantoont.

Optieprocedure

Is uw kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 erkend door een Nederlandse man, maar heeft het toen niet de Nederlandse nationaliteit gekregen? Als de erkenner het kind inmiddels meer dan drie jaar opvoedt en verzorgt, kunt u alsnog via een optieprocedure het Nederlanderschap voor het kind aanvragen.

Gezag

Door erkenning heeft de andere ouder meestal niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Wilt u als ouders beiden het gezag over het kind? Dan kunt u dit aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie over gezamenlijk gezag.


Maak direct uw afspraak

Voor de aanvraag hebt u nodig

 • Van alle te verschijnen personen een geldig legitimatiebewijs.
 • Mogelijk aanvullende (buitenlandse) documenten.

De aanvraag via een formulier afhandelen

toestemming-voor-erkenning-van-een-kind.pdf

 

Als u vragen heeft over erkenning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De erkenning zelf is gratis. U heeft wel een afschrift van de erkenningsakte nodig voor de latere geboorteaangifte. 
Kijk voor die kosten op onze pagina:  Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl