Uittreksel geboorteakte

Een uittreksel uit de geboorteakte is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar de persoon geboren is. Voor gebruik in het buitenland kan een internationaal (meertalig) uittreksel worden afgeven.

Personen kunnen van zichzelf of van hun kinderen een uittreksel van de geboorteakte aanvragen. Anderen moeten aantonen een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld de aanvraag door een instantie voor de uitvoering van een wettelijke taak. Het gerechtvaardigd belang wordt dan in het verzoek aangegeven. Iemand kan dus niet zo maar de geboorteakte van zijn buurman opvragen.

Als u het uittreksel nodig heeft om bezwaar te maken tegen het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunt u het gratis aanvragen. Neemt of stuurt u daarvoor uw bezwaarschrift mee. U kunt het in dit geval alleen persoonlijk aan de balie of schriftelijk aanvragen.

Online aanvragen en betalen

Met DigiD kunt u direct online uw aanvraag indienen en met iDEAL betalen. Ook kunt u meerdere uittreksels of aktes uit de Burgerlijke stand tegelijk digitaal aanvragen.

Let op: Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar de persoon geboren is.

Voordelen van het aanvragen met DigiD

  • meerdere akten tegelijk aan te vragen
  • een akte of uittreksel voor u zelf, voor uw partner en/of voor eigen kinderen aanvragen
  • u betaalt meteen met iDEAL

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

Uittreksel of akte met DigiD-inlogcode

Ik wil de aanvraag aan de balie afhandelen

Wilt u liever persoonlijk langs komen aan de balie van het stadskantoor, dan dient u hiervoor eerst een afspraak te maken.

Voor een aanvraag aan de balie hebt u nodig:

  • geldig legitimatiebewijs
  • de namen van de geborene

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen.

Beleid & Wetgeving 

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl