Buitenlands document registreren

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. U levert de buitenlandse documenten (brondocumenten) bij terugkomst in bij de gemeente waar u woont.

Een brondocument is:

 • het originele buitenlandse document
 • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond
 • opgesteld door een bevoegde instantie

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler.

Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op de website van de Rijksoverheid (externe link) ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Als u een buitenlands brondocument wilt laten registreren maakt u daarvoor een afspraak. Registratie duurt meestal 4 weken. Als nader onderzoek nodig is duurt het langer.

Betreft het buitenlandse brondocument een huwelijk? Dan moet u voor het registreren daarvan in een aantal gevallen een volledig ingevulde en ondertekende verklaring_bij_registreren_buitenlands_document.pdf op grond van artikel 2.9 wet BRP meenemen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • u of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • u of uw partner is geen EU-onderdaan

Een verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd.

Bij uw afspraak neemt u mee:

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner
 • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels
 • indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP
 • indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld?  Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Extra onderzoek of aanvullende documenten kunnen extra kosten met zich meebrengen. U ontvangt daar eerst bericht over.