Buitenlands document registreren

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. U levert de buitenlandse documenten (brondocumenten) bij terugkomst in bij de gemeente waar u woont.

Een brondocument is:

  • het originele buitenlandse document
  • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond
  • opgesteld door een bevoegde instantie

Als u een buitenlands brondocument wilt laten registreren maakt u daarvoor een afspraak. Registratie duurt meestal 4 weken. Als verder onderzoek nodig is duurt het langer.