Correctieverzoek persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet? Of zijn ze niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens aan te passen. Dat doet u door een correctieverzoek in te dienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Schriftelijk

U moet dit verzoek schriftelijk doen. Daarvoor heeft u het aanvraagformulier 'Correctieverzoek Persoonsgegevens' voor nodig. U kunt het formulier downloaden onder het kopje 'Aanvraag'.
 

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

  • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (Je moet deze kopie goed kunnen lezen).
  • Uw buitenlandse document (geboorteakte, huwelijksakte, eventueel voorzien van stempels en/of vertaling)
  • Een ingevuld formulier 'Correctie Persoonsgegevens'

U vindt het formulier hier:

formulier correctieverzoek brp gegevens.pdf

Geregistreerd

U kunt het formulier invullen en naar ons opsturen. Let op: dit kan alleen als het document met uw gegevens in Nederland geregistreerd is. Anders moet u sowieso een afspraak maken.

  • Vul uw persoonsgegevens in.
  • Vul ook de gegevens in die u wilt laten veranderen.
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur een kopie van uw geldige paspoort of  indentiteitskaart mee.

Formulier opsturen of inleveren

U kunt het formulier naar ons opsturen, maar u kunt bij ons langskomen.

Opsturen kan naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Inwonerszaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
 

Afspraak maken

Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
De publieksbalies zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Op donderdag zijn de balies open tot 19.00 uur.

Maak direct uw afspraak

Documenten die de gemeente nodig heeft

De gemeente vraagt uw documenten op bij de gemeente waar ze op dat moment zijn. Denk aan een geboorteakte of huwelijksakte.

Buitenland

Komt u geboorte- of huwelijksakte uit het buitenland? Dan kan de gemeente die niet aanvragen. U moet deze documenten dan persoonlijk inleveren, tegelijk met het correctieverzoek.

Onvangstbewijs

Na het inleveren van uw document(en) krijgt u een ontvangstbewijs mee. Na een paar weken kunt u uw document(en) weer ophalen.

Let op: Alle documenten die u inlevert, moeten origineel zijn. U mag dus geen kopie inleveren. Ook moeten ze kortgeleden afgegeven zijn.

Speciale stempels op documenten (legalisatie of apostille)

Een apostillestempel is een stempel of sticker waarmee landen een document kunnen legaliseren. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door tolk/vertaler. Deze moet een eed hebben afgelegd (beëdigd) en erkend zijn. Meer informatie over de apostillestempel of legalisatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Voorwaarden aan buitenlandse documenten (zoek op land).

Zo lang duurt het om gegevens te wijzigen

Het gemeentebestuur neemt een besluit om uw gegevens te wijzigen. Dat doen zij binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. U krijgt per post bericht over dit besluit.

Heeft u vragen over dit product? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Kijk dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Een correctieverzoek voor het aanpassen, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl