Correctieverzoek persoonsgegevens

Als uw gegevens in de Basisregistratie personen(BRP) onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.

Hoe doe ik een correctieverzoek voor mijn gegevens in de BRP?
Uw correctieverzoek moet u schriftelijk indienen. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier 'correctieverzoek persoonsgegevens'. U kunt het formulier downloaden onder het kopje 'aanvragen'.
 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

  • een ingevuld formulier 'correctie persoonsgegevens'. U kunt dit formulier via de onderstaande link downloaden
  • een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.
  • uw buitenlandse document (geboorteakte, huwelijksakte eventueel voorzien van stempels en/of vertaling)

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen
Op het formulier 'correctieverzoek persoonsgegevens' vermeldt u uw persoonsgegevens en de gegevens die u wilt laten veranderen hebben omdat ze onjuist of onvolledig zijn. U ondertekent het verzoek. Een kopie van bijvoorbeeld uw identiteitskaart stuurt u mee.

formulier correctieverzoek brp gegevens.pdf

Welke documenten moet ik bij mijn verzoek overleggen?
De gemeente vraagt de in Nederland opgemaakte akte, bijvoorbeeld uw geboorteakte of huwelijksakte op in de gemeente waar de akte zich bevindt. Als uw document uit het buitenland komt moet u uw correctieverzoek en het document persoonlijk aan de balie inleveren. U krijgt een ontvangstbewijs mee. Na enkele weken kunt u het originele document weer ophalen. Alle in te leveren documenten moeten origineel en recent afgegeven zijn.

Speciale stempels op documenten (legalisatie of apostille)
Uit sommige landen moet het document voorzien zijn van een apostillestempel of legalisatiestempels. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een beëdigd en erkende tolk/vertaler. Meer informatie over de apostillestempel of legalisatie kunt u vinden op de onderstaande website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden aan buitenlandse documenten (zoek op land)

Hoe lang duurt de behandeling van mijn verzoek om mijn gegevens in de BRP te wijzigen?
Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek wordt door het gemeentebestuur een besluit genomen om uw gegevens in de GBA te wijzigen. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Als u over dit product vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Een correctie verzoek voor het wijzigen, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens is kosteloos.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl