Correctieverzoek persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet? Of zijn ze niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens aan te passen. Dat doet u door een correctieverzoek in te dienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet dit verzoek schriftelijk doen.