Gezamenlijk gezag

Om juridische handelingen voor een minderjarige te kunnen verrichten, zoals het aanvragen van een paspoort voor het kind, staat een minderjarig kind onder gezag. Het gezag ontstaat automatisch of op aanvraag.

Een meerderjarige moeder die niet onder curatele staat, heeft automatisch het gezag over haar kind. Of zij samen met een andere persoon gezag over haar kind heeft, is afhankelijk van haar situatie.

Kind geboren:  

  • binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap: de moeder en de vader hebben beiden automatisch gezag over hun kinderen.
  • binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen de moeder en een vrouw: moeder en echtgenote/partner hebben beiden automatisch gezag over de kinderen.

In bepaalde situaties is de echtgenote/partner ook juridisch ouder van het kind. Ook dan hebben beiden automatisch gezag over hun kinderen. 

  • buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar wel erkend door een ouder: de moeder heeft alleen het gezag over het kind. Willen de moeder en de erkenner samen het gezag, dan vraagt u dit aan bij de rechtbank. Het gezag moet voor elk kind apart worden aangevraagd.
  • buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en de moeder wil samen met een andere persoon het gezag over het kind: aanvragen gezamenlijk gezag is mogelijk via een advocaat bij de rechtbank is noodzakelijk. In deze procedure kunt u ook een wijziging van de achternaam van het kind in de achternaam van de gezaghebber of de gezagvrager aanvragen.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl