Identificatieplicht

Er geldt in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt.