Identificatieplicht

Er geldt in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt.

Er kunnen ook wetten zijn die legitimatieplicht vanaf een jongere datum voorschrijven, de specifieke legitimatieplicht. De zorgwetgeving eist bijvoorbeeld van iedereen (dus vanaf geboorte) een geldig legitimatiebewijs. In Isala heeft dus ook een kind van 2 jaar een eigen geldig legitimatiebewijs nodig voor een consult of behandeling.

Identificatieplicht en COVID-19

Om voor medische zorg in aanmerking te komen, moet de burger een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven dat zorginstellingen in deze bijzondere periode ook verlopen ID-bewijzen mogen accepteren.

Het legitimatiebewijs moet geldig zijn en u moet het kunnen tonen (toonplicht). Een paspoort thuis in een la hebben liggen is dus niet voldoende. Als u gevraagd wordt om een legitimatiebewijs en u kunt het niet tonen, dan kunt u een boete krijgen tot maximaal € 2.250,-.

Nederlanders kunnen zich legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • rijbewijs

Vreemdelingen (niet-Nederlanders) kunnen zich legitimeren met een geldige verblijfsvergunning.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
rijksoverheid.nl/identificatieplicht

Voor het aanvragen van een legitimatiebewijs en de voorwaarden daarvan verwijzen wij u naar de productinformatie van een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en een rijbewijs.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl