Identificatieplicht

Er geldt in Nederland een algemene legitimatieplicht. Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt. Er kunnen ook wetten zijn die legitimatieplicht vanaf een jongere datum voorschrijven, de specifieke legitimatieplicht. De zorgwetgeving eist bijvoorbeeld van iedereen (dus vanaf geboorte) een geldig legitimatiebewijs. In Isala heeft dus ook een kind van 2 jaar een eigen geldig legitimatiebewijs nodig voor een consult of behandeling.

Het legitimatiebewijs moet geldig zijn en men moet het kunnen tonen (toonplicht). Een paspoort thuis in een la hebben liggen is dus niet voldoende. Als u gevraagd wordt om een legitimatiebewijs en u kunt het niet tonen, dan kunt u een boete opgelegd krijgen tot maximaal € 2.250,-.

Nederlanders kunnen zich legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • rijbewijs

Vreemdelingen (niet-Nederlanders) kunnen zich legitimeren met een geldige verblijfsvergunning.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
rijksoverheid.nl/identificatieplicht

Voor het aanvragen van een legitimatiebewijs en de voorwaarden daarvan verwijzen wij u naar de productinformatie van een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en een rijbewijs.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl