Inzagerecht BRP

U heeft het recht op inzage van de gegevens die de gemeente registreert in de BRP (Basisregistratie personen). U kunt dit alleen schriftelijk aanvragen.