Inzagerecht BRP

U heeft het recht op inzage van de gegevens die de gemeente registreert in de BRP (Basisregistratie personen).

U kunt inzage vragen door met een medewerker mee te kijken in de registratie. Of u kunt een een geprint overzicht krijgen van alle gegevens die over u zijn vastgelegd. Wij noemen dat een 'persoonslijst'.

Daarnaast kunnen wij u vertellen welke instanties automatisch gegevens van u ontvangen, omdat de Minister ze daarvoor geautoriseerd heeft. Dat zijn instanties die zijn belast met wettelijke taken en daarvoor moeten kunnen beschikken over (actuele) persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, pensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank, UWV, DUO, Kadaster en politie/ justitie. 

Ook kunnen we u een overzicht geven aan welke instantes wij op verzoek gegevens verstrekt hebben. 

Inzage kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Maak daarvoor gebruik van het onderstaande formulier. Als u heeft gevraagd om inzage door meekijken in de registratie, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

verzoek_inzage_BRP.pdf

Gebruik maken van uw inzagrecht is gratis.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.