Privacybeheer Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)

U heeft het recht om te weten of de gemeente wel zorgvuldig met uw (persoons)gegevens in de basisregistratie personen (BRP) omgaat. Daarom kunt u altijd inzage krijgen in de gegevens die de gemeente van u gebruikt.

Kloppen uw gegevens niet, dan kunt u een verzoek indienen om gegevens te corrigeren. Ook kunt u het gemeentebestuur vragen om uw gegevens geheim te houden.