Voornaamswijziging

Wilt u één of meer voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de arrondissementsrechtbank.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
De advocaat kan u hierover informatie verstrekken. In elk geval zult u een volledig afschrift van uw geboorteakte moeten overleggen.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

U betaalt de advocaatskosten en rechtbankkosten. De advocaat kan u over de hoogte van die kosten informeren.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl