Naturalisatie

Naturalisatie is een manier om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Controleer altijd eerst of u in aanmerking kunt komen voor de eenvoudiger optie-procedure. Eventueel kan het Nederlanderschap ook voor minderjarige kinderen worden aangevraagd die legaal in Nederland wonen. Als een man en vrouw samen Nederlander willen worden door naturalisatie moeten ze ook beiden aan de voorwaarden voldoen.

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet:
Voorwaarden naturalisatie      

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:                       

De beslissing op uw verzoek wordt - namens de Koning - genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het besluit wordt tijdens een 'ceremonie nieuwe Nederlanders' in het Stadhuis persoonlijk aan u uitgereikt door of namens de burgemeester. Het bijwonen van die ceremonie is verplicht.

Controleer eerst goed via de checklist (zie 'beschrijving') of u in aanmerking kunt komen voor naturalisatie. Is dat het geval, dan kunt u een aanvraag doen.

Dit kan alleen telefonisch via ons klanten contactcentrum: 14038 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

De medewerker stelt u een aantal vragen. Lijkt u in eerste instantie aan de voorwaarden te voldoen dan stuurt zij een bericht aan de sectie Burgerzaken. Een medewerker van die sectie belt u binnen 1 werkweek terug om uw aanvraag door te nemen.

Kunt u inderdaad in aanmerking komen voor naturalisatie dan wordt er direct een afspraak met u gemaakt. Op die afspraak levert u de gevraagde documenten in, ondertekent u de vereiste formulieren en betaalt u voor uw verzoek. U krijgt na afloop een ontvangstbewijs en informatie over het verdere verloop van de procedure.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl