Naturalisatie

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u kiezen tussen twee opties. Aan beide manieren zijn voorwaarden verbonden.

 • Optie tot Nederlander
 • Naturalisatie

Meer informatie over de Optie tot Nederlander vindt u op de gelijknamige pagina.

Naturalisatie

Naturalisatie is een manier om Nederlander te worden. U kunt dan een Nederlands paspoort aanvragen. Voor minderjarige kinderen die legaal in Nederland wonen, kunt u het Nederlanderschap ook aanvragen.

Voorwaarden naturalisatie

Als een man en vrouw samen Nederlander willen worden door naturalisatie, moeten ze beiden aan de voorwaarden voldoen.

Op de site van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen: Voorwaarden naturalisatie      

Extra informatie      

In onderstaande folders en sites vindt u meer informatie over hoe u Nederlander wordt.             

Ceremonie Nieuwe Nederlanders

 • De Koning beslist over uw aanvraag. Daar stuurt de IND u vervolgens een brief over.
 • Dit 'besluit' krijgt u tijdens een Ceremonie Nieuwe Nederlanders in het Stadhuis.
 • De burgemeester of iemand die hem/haar vervangt overhandigt hem aan u. 
 • U bent verplicht om bij deze ceremonie aanwezig te zijn.

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet

Lees eerst goed de voorwaarden. Kijk of u in aanmerking kunt komen voor naturalisatie. De voorwaarden vindt u via het tabje Beschrijving. Is dat het geval, dan kunt u een aanvraag doen.

Via de telefoon aanvragen

U kunt de naturalisatie alleen telefonisch aanvragen. Hiervoor kunt u bellen met: 14038 (5 cijfers).

Vragen

 • De medewerker aan de telefoon stelt u een aantal vragen.
 • Lijkt u in eerste instantie aan de voorwaarden te voldoen, dan stuurt hij of zij een bericht aan de sectie Burgerzaken.
 • Een medewerker van Burgerzaken belt u binnen 1 werkweek terug om uw aanvraag door te nemen.

Afspraak

Kunt u inderdaad in aanmerking komen voor naturalisatie? Dan wordt er direct een afspraak met u gemaakt.

Tijdens de afspraak:

 • Levert u de gevraagde documenten in.
 • Ondertekent u de formulieren.
 • Betaalt u voor uw verzoek.
 • U krijgt na afloop een ontvangstbewijs en informatie over het verdere verloop van de procedure.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl