Nederlander worden

Nederlanderschap kan iemand van rechtswege hebben. Bijvoorbeeld omdat zijn vader of moeder Nederlander is. Of omdat een Nederlander het kind erkend of geadopteerd heeft. In andere gevallen kan het Nederlanderschap na verloop van tijd en onder voorwaarden worden aangevraagd. Het Nederlanderschap is voor veel vreemdelingen een manier waarmee ze Nederland als hun tweede thuisland beschouwen. Nederlander zijn levert een paar belangrijke voordelen op:

  • U mag deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer en Provinciale Staten.
  • U kunt bepaalde beroepen uitoefenen waarvoor het Nederlanderschap vereist is.
  • U hebt geen verblijfsvergunning meer nodig.
  • U kunt een Nederlands reisdocument aanvragen waarmee u vrij kunt reizen.

Het Nederlanderschap gaat in wanneer het besluit persoonlijk in ontvangst is genomen tijdens een ceremonie voor nieuwe Nederlanders. Op zwolle.nl wordt hiervan verslag gedaan.

Er zijn drie verschillende procedures waarbij het Nederlanderschap aangevraagd kan worden:

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

Op de pagina 'Nederlander worden' van de IND vindt u uitgebreide informatie.

  • voorwaarden naturalisatie,
  • voorwaarden optie
  • voorwaarden opnieuw krijgen Nederlanderschap

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl