Nederlanderschap terugkrijgen

Als u vroeger Nederlander was, kunt u het Nederlanderschap misschien terugkrijgen.

Kijk op de informatiepagina van de IND om te beoordelen of u in aanmerking komt voor optie of voor naturalisatie.

Klik daarna door naar de betreffende productbeschrijving.

Controleer eerst goed via de checklist of u in aanmerking kunt komen voor het terugkrijgen van het Nederlanderschap. Is dat het geval, dan kunt u een aanvraag doen.

Dit kan alleen telefonisch via ons klanten contactcentrum: 14038 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

De medewerker stelt u een aantal vragen. Lijkt u in eerste instantie aan de voorwaarden te voldoen dan stuurt zij een bericht aan de sectie Burgerzaken. Een medewerker van die sectie belt u binnen 1 werkweek terug om uw aanvraag door te nemen.

Kunt u inderdaad in aanmerking komen voor het terugkrijgen van het Nederlanderschap dan wordt er direct een afspraak met u gemaakt. Op die afspraak levert u de gevraagde documenten in, ondertekent u de vereiste formulieren en betaalt u voor uw verzoek. U krijgt na afloop een ontvangstbewijs en informatie over het verdere verloop van de procedure.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:
wetten.overheid.nl