Optie tot Nederlander

Optie is een snelle en eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Meestal gaat het om mensen die in het Koninkrijk geboren zijn of er al langere tijd wonen. Als u Nederlander wilt worden kunt u het beste eerst controleren of dat kan met een optieprocedure. Komt u niet voor een optie in aanmerking, dan kunt u misschien naturalisatie aanvragen.

Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voor optie:
Voorwaarden optie  

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie

De beslissing op uw verzoek wordt genomen door de burgemeester. Het besluit wordt tijdens een 'ceremonie nieuwe Nederlanders' in het Stadhuis persoonlijk aan u uitgereikt door of namens de burgemeester. Het bijwonen van die ceremonie is verplicht.

Controleer eerst goed via de checklist (zie 'beschrijving') of u in aanmerking kunt komen voor optie. Is dat het geval, dan kunt u een aanvraag doen.

Dit kan alleen telefonisch via ons klanten contactcentrum: 14038 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

De medewerker stelt u een aantal vragen. Lijkt u in eerste instantie aan de voorwaarden te voldoen dan stuurt zij een bericht aan de sectie Burgerzaken. Een medewerker van die sectie belt u binnen 1 werkweek terug om uw aanvraag door te nemen.

Kunt u inderdaad in aanmerking komen voor optie dan wordt er direct een afspraak met u gemaakt. Op die afspraak levert u de gevraagde documenten in, ondertekent u de vereiste formulieren en betaalt u voor uw verzoek. U krijgt na afloop een ontvangstbewijs en informatie over het verdere verloop van de procedure.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl