Optie tot Nederlander

U kunt op twee manieren Nederlander worden. Door:

Optie

Meestal maken mensen die in het Koninkrijk der Nederlanden geboren zijn gebruik van Optie. Net als mensen die er al langere tijd wonen. Het is een snelle en eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Voorwaarden

Controleer eerst of u gebruik kunt maken van de Optie tot Nederlander. Komt u niet in aanmerking? Dan kunt u misschien naturalisatie aanvragen.

Op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u de voorwaarden: Voorwaarden optie.

Extra informatie

Via de linkjes hieronder komt u in folders en op sites waar u meer informatie vindt over Optie tot Nederlander.

Ceremonie Nieuwe Nederlanders

De burgemeester neemt de beslissing over uw verzoek. Dit 'Besluit wordt tijdens een 'ceremonie nieuwe Nederlanders' in het Stadhuis persoonlijk aan u uitgereikt door of namens de burgemeester. U bent verplicht om bij deze ceremonie te zijn.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Lees eerst goed de voorwaarden. Kijk of u in aanmerking kunt komen voor naturalisatie. Die voorwaarden vindt u via het tabje Beschrijving. Komt u in aanmerking? Dan kunt u een aanvraag doen.

Via de telefoon aanvragen

U kunt de Optie alleen telefonisch aanvragen. Hiervoor kunt u bellen met: 14038 (5 cijfers).

Vragen

  • De medewerker aan de telefoon stelt u een aantal vragen.
  • Lijkt u in eerste instantie aan de voorwaarden te voldoen, dan stuurt hij of zij een bericht aan de sectie Burgerzaken.
  • Een medewerker van Burgerzaken belt u binnen 1 werkweek terug om uw aanvraag door te nemen.

Afspraak

Kunt u inderdaad in aanmerking komen voor de Optie? Dan wordt er direct een afspraak met u gemaakt.

Tijdens de afspraak:

  • Levert u de gevraagde documenten in.
  • Ondertekent u de formulieren.
  • Betaalt u voor uw verzoek.

U krijgt na afloop een ontvangstbewijs en informatie over het verdere verloop van de procedure.

 

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl