Aangifte van overlijden

Bij een overlijden kunt u het beste contact opnemen met een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de overledene waarbij u zelf de inbreng in de begrafenis- of crematieplechtigheid bepaalt.

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar iemand is overleden, moet de aangifte van overlijden worden gedaan. De ambtenaar maakt de overlijdensakte op en geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag er niet worden begraven of gecremeerd.

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan op de 6e werkdag na het overlijden (de dag van overlijden telt niet mee) plaatsvinden. Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof dat in de gemeente van overlijden wordt afgegeven. Nadat de akte van overlijden is opgemaakt zorgt de gemeente ervoor dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Begraven in Zwolle

Wie mag aangifte doen?
In veel gevallen zal de uitvaartverzorger de aangifte. U mag dit ook zelf doen.

Wat heeft u nodig?
Wat u nodig hebt hangt af van een aantal zaken.

 • een legitimatiebewijs van de aangever
 • het Burgerservicenummer van de overledene
 • het trouwboekje van de overledene (als dat aanwezig is)
 • als de overledene op een natuurlijke manier gestorven is
  - een verklaring van overlijden, geschreven door de betrokken arts
  - een B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
 • als de overledene op een niet-natuurlijke manier gestorven is (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval)
  - een verklaring van de schouwarts van de GGD 
  - de officier van justitie stuurt de verklaring van geen bezwaar tegen cremeren/begraven rechtstreeks naar de gemeente
 • indien begrafenis/crematie na de zesde werkdag van het overlijden plaatsvindt bovendien
  - een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel
  - een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is
 • als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd), bovendien
  - een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat
 • als iemand in het buitenland is overleden: de officiële formulieren uit het buitenland

U kunt voor de aangifte van overlijden een afspraak maken met het Overlijdensloket, telefoonnummer 038-4984287.

Digitale aangifte van overlijden (voor uitvaartondernemers)
Een uitvaartverzorger kan digitaal aangifte doen. Bij digitale aangifte kan de aangever het formulier invullen en mailen (met verklaring van overlijden) naar Overlijdensloket@zwolle.nl. De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt ervoor dat er een akte van overlijden wordt opgemaakt en stuurt het verlof tot begraven/cremeren naar de begraafplaats/crematorium.  De uitvaartverzorger ontvangt per mail een bevestiging van de aangifte en zorgt ervoor dat uiterlijk 2 weken na de aangifte de  A-verklaringen en de B-formulieren worden ingeleverd.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

aangifte-van-overlijden.pdf

Als u vragen heeft over deze aangifte, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Dit kost de aanvraag / het product
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand berekent geen kosten voor het opmaken van een overlijdensakte. Ook geeft hij het verlof tot begraven of cremeren kosteloos af. Voor het verlof om binnen 36 uur te mogen begraven of na de 6e werkdag worden wél kosten in rekening gebracht. Ook voor een afschrift / uittreksel van de overlijdensakte worden kosten bereken.

Leges begraven / cremeren

Leges uittreksels & verklaringen

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl