Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden, doet u of de begrafenisondernemer hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Zwolle staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij is ingeschreven.