Aangifte van overlijden

Bij een overlijden doet de begrafenisondernemer meestal aangifte van overlijden. U kunt ook zelf de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Overlijdensakte en verlof

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Hij/zij geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag dat namelijk niet.

Moment van aangifte

U of de begrafenisondernemer moet binnen 6 (werk)dagen na het overlijden de aangifte doen.

Moment van begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie:

 • Mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden.
 • Moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Speciaal verlof

Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof. Dat wordt in de gemeente van overlijden afgegeven. Nadat de akte van overlijden is opgemaakt, past de gemeente de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Extra informatie

Begraven in Zwolle

Zelf aangifte doen

Maak direct uw afspraak

U heeft hiervoor nodig:

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • Het Burgerservicenummer van de overledene.
 • Het trouwboekje van de overledene.
 • Bij natuurlijk overlijden:
  •  Een verklaring van overlijden, geschreven door de betrokken arts.
  •  Een B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).
 • Bij niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld doorvan een ongeval):
  • Een verklaring van de schouwarts van de GGD.
  • De officier van justitie stuurt de 'Verklaring van geen bezwaar tegen cremeren/begraven' rechtstreeks naar de gemeente.
 • Als de begrafenis/crematie na de 6 werkdagen plaatsvindt ook:
  • Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  • Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd) ook:
  • Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden:
  • De officiële formulieren uit het buitenland.

U kunt voor de aangifte van overlijden een afspraak maken met het Overlijdensloket, telefoonnummer 038-4984287.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

Een uitvaartverzorger kan digitaal aangifte doen. U kunt het formulier invullen en mailen (met verklaring van overlijden) naar Overlijdensloket@zwolle.nl. De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt ervoor dat er een akte van overlijden wordt opgemaakt. Hij/zij stuurt het verlof tot begraven/cremeren naar de begraafplaats/crematorium. U (de uitvaartverzorger) ontvangt per mail een bevestiging van de aangifte. U moet ervoor zorgen dat uiterlijk 2 weken na de aangifte de  A-verklaringen en de B-formulieren worden ingeleverd.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen (voor uitvaartondernemers):

aangifte-van-overlijden.pdf

Als u vragen heeft over deze aangifte, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of  bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor het verlof om binnen 36 uur te mogen begraven of na de 6e werkdag worden kosten in rekening gebracht. Ook voor een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte betaalt u leges.

Kosteloos:

 • De ambtenaar van de Burgerlijke Stand berekent geen kosten voor het opmaken van een overlijdensakte.
 • Ook geeft hij het verlof tot begraven of cremeren kosteloos af.

Leges begraven / cremeren

Leges uittreksels & verklaringen

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl