Akte van overlijden

In sommige gevallen heeft u een schriftelijk bewijs nodig dat iemand is overleden. Bijvoorbeeld een pensioenfonds kan hier om vragen. U kunt in de gemeente waar de persoon is overleden een 'uittreksel register van overlijden' aanvragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akte op. Een afschrift van die akte is een officieel bewijs van overlijden.

Zie voor meer informatie de pagina 'uittreksel register van overlijden'.

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl