Akte van overlijden

In sommige gevallen heeft u een schriftelijk bewijs nodig dat iemand is overleden. Bijvoorbeeld een pensioenfonds kan hier om vragen. U kunt in de gemeente waar de persoon is overleden een 'uittreksel register van overlijden' aanvragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akte op. Een afschrift van die akte is een officieel bewijs van overlijden.

Zie voor meer informatie de pagina 'uittreksel register van overlijden'.

 

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraak.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges uittreksels & verklaringen

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl