Begraafplaatsadministratie

In de Begraafplaatsadministratie staat informatie over gemeentelijke begraafplaatsen. Bijvoorbeeld:

  • Wie de rechthebbende is van een graf: Wie zeggenschap over een graf heeft en voor het onderhoud betaalt.
  • Wie op welke plaats is begraven. U kunt dat in het graven zoeksysteem ook zelf opzoeken.

U kunt er terecht met vragen over:

  • Afkopen van het onderhoud.
  • Wijzigen van de rechthebbende.
  • Afstand doen van een graf.

Tot een aantal jaren geleden, werden in de begraafplaatsadministratie beperkte gegevens bijgehouden. Daarom zijn voornamen niet altijd volledig en is de genoemde overlijdensdatum vaak de begraafdatum. Wanneer u onjuistheden aantreft, dan kunt u dat aangeven bij de begraafplaatsadministratie.

Formulieren

Vul het formulier in dat u nodig heeft en stuur het op naar de gemeente. Het adres staat op het formulier.

Afkoop onderhoudsrechten graf

PDFverzoek afkoop onderhoudsrechten graf.pdf

Afstand doen van grafrechten

PDFverzoek tot het afstand doen van grafrechten.pdf

Overschrijven grafrechten

PDFverzoek tot het overschrijven van grafrechten.pdf

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld?  Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Plaatselijke beleidsregels:

Wetgeving: