Begraafplaatsadministratie

Er wordt bijgehouden wie zeggenschap over het graf heeft (wie rechthebbende is). De rechthebbende is degene die het onderhoud voor het graf betaalt. U kunt hier terecht met uw vragen over afkopen van het onderhoud, wijzigen van de rechthebbende of afstand doen van een graf.

Er wordt bijgehouden welke persoon op welke plaats ligt begraven. U kunt met behulp van het graven zoeksysteem zelf ook deze gegevens opzoeken. Op de plattegrond kunt u dan de plek zien waar het graf is. Als er een foto van het gedenkteken op het graf beschikbaar is, wordt die bij de gegevens getoond.

Tot voor een aantal jaren werden in de begraafplaatsadministratie beperkte gegevens bijgehouden. Zo zijn de voornamen zelden volledig en wordt als overlijdensdatum de begraafdatum genoemd. Wanneer u onjuistheden aantreft, dan kunt u dat aangeven bij de begraafplaatsadministratie.

Van personen die niet op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn begraven maar zijn begraven op de particuliere begraafplaatsen of zijn gecremeerd kunt u hier geen gegevens vinden.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Plaatselijke beleidsregels:

Wetgeving: