Begraafplaatsenonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De uit te geven graven op de begraafplaats Kranenburg worden als graftuinen aangelegd. De graven op de begraafplaatsen Windesheim en Voorst worden aangelegd met een gedeelte beplanting en een gedeelte gras.
Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgt de gemeente voor:

• aanleg en het onderhoud van de graftuin of beplanting
• het eventueel vernieuwen van een graftuin
• behoorlijke ligging en stand van het gedenkteken

Het onderhoud door de gemeente is een minimale zorg met de bedoeling dat de begraafplaats als geheel een verzorgd aanzien heeft. Op de graven wordt beplanting aangebracht: vaste planten, kleine heesters en kleine coniferen. De zorg voor deze blijvende beplanting omvat onder andere:

• het snoeien
• verwijderen van onkruid
• beplanting aanbrengen of vervangen

Bij uitgifte van nieuwe graven wordt het onderhoud voor de volledige huurperiode van 20 jaar in een keer berekend. U kunt verzoeken om jaarlijks onderhoudskosten te betalen. Dit is echter aanmerkelijk duurder dan het één keer betalen voor 20 jaar onderhoudskosten.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Het zoeksysteem voor graven
Crematorium Kranenburg

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

verzoek afkoop onderhoudsrechten graf.pdf

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Plaatselijke beleidsregels:
Voorschriften grafbedekking op begraafplaats Kranenburg en begraafplaats Meppelerstraatweg
Voorschriften grafbedekking op begraafplaats Voorst en de begraaplaats Windesheim

Wetgeving:
wetten.overheid.nl