Begraafplaatsrechten

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen en de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

Voor meer informatie kunt u klikken op Leges begraafplaatsrechten.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving
wetten.overheid.nl