Begraafplaatsrechten

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen en de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

Voor meer informatie kunt u klikken op Leges begraafplaatsrechten.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

Ik wil de aanvraag digitaal indienen:

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

verzoek afkoop onderhoudsrechten graf.pdf

verzoek tot het afstand doen van grafrechten.pdf

verzoek tot het overschrijven van grafrechten.pdf

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving
wetten.overheid.nl