Begraafplaatsrechten

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan een begrafenis. En voor de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

Voor meer informatie kunt u klikken op Leges begraafplaatsrechten.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

Digitaal aanvragen met DigiD

Digitaal aanvragen met DigiD

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving
wetten.overheid.nl