Begraven

Zwolle heeft acht begraafplaatsen:

 • Particuliere begraafplaatsen.
 • Begraafplaatsen die door de gemeente worden beheerd.

Zwols crematorium

Het enige Zwolse crematorium staat op begraafplaats Kranenburg.

Gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeentelijk begraafplaatsen zijn:

 • Begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 7
 • Begraafplaats, Meppelerstraatweg (hoek Molenkampsweg)
 • Begraafplaats Voorst, Ridder Zwederlaan (Westenholte)
 • Begraafplaats Windesheim, Pastorieweg (Windesheim)

Uitvaart bespreken

Voor een uitvaart op één van de gemeentelijke begraafplaatsen kan de begrafenisondernemer:

 • Gebruik maken van de webagenda (www.begraafplaatsagenda.nl)
 • Telefonisch contact opnemen met 06-53835290 (ook bereikbaar in het weekend)

Mogelijkheden

Bekijk de film om een indruk te krijgen van de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Begraafplaats Kranenburg

Kranenburg is de algemene begraafplaats van Zwolle. Hij is geopend in 1933. De begraafplaats is in landschappelijke stijl aangelegd en bestaat uit meerdere gedeelten.

Park- en bosgedeelte

Het park- en het bosgedeelte zijn het oudste deel van de begraafplaats. Later volgde het 'Hagenpark'. Hier omzomen beukenhagen de graven. Een waterbron in de vorm van een lelie, symboliseert de oorsprong van het leven. In het 'Hagenpark' is ook een islamitisch gedeelte opgenomen.

Parnassusberg

Later volgde nog een uitbreiding met 'De Parnassusberg'. Dit steekt iets boven het maaiveld uit, de graven rondom deze natuurlijke verhoging zijn verhoogd aangelegd.

Belanghebbendenraad Kranenburg

Vanaf 2006 bestaat de Belanghebbendenraad Kranenburg. Deze raad is klankbord voor de gemeente voor alle zaken die de begraafplaats aangaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen als:

 • Het reglement gedenktekens.
 • De vraag hoe het cultuurlandschap van Kranenburg voor de toekomst behouden kan blijven.

Het doel van de raad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van mensen die rechten hebben op de begraafplaats. De raad is er niet voor individuele belangenbehartiging.

Galerijgraven

Sinds eind 2008 kunt u zich in Zwolle ook bovengronds laten begraven in een galerijgraf. Er komen totaal 360 galerijgraven beschikbaar. De galerijgraven worden afgesloten door een antracietkleurige stenen plaat. U kunt daar het volgende op laten zetten:

 • Belettering of symbolen in de gewenste kleur.
 • Eventueel een foto aangebracht.

Hiervoor kunt u contact opnemen met een steenhouwerij.

Nis en galerijgraf

U kunt in elke nis één persoon laten bijzetten. Een urn mag u alleen bijzetten in een leeg graf of tegelijk met het bijzetten van een kist. Later bijzetten is niet meer mogelijk.

In een galerijgraf mogen 2 twee urnen geplaatst worden. Tegenover de galerijgraven is een talud waar bloemen neergelegd kunnen worden.

Begraafplaats Meppelerstraatweg

Deze begraafplaats bestaat sinds 1826 en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats in Zwolle. Onder andere de dichter Rhijnvis Feith ligt hier begraven. Sinds 1954 worden op de begraafplaats Meppelerstraatweg geen nieuwe graven meer uitgegeven. Bijzettingen in familiegraven mag nog wel als er nog plaats is in het graf. De aula is niet meer in gebruik.

Begraafplaats Voorst

Deze begraafplaats is in 1933 aangelegd, in de vorm van een pauwenstaart. Dit gebeurde in opdracht van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel. Met de gemeentelijke herindeling in 1967 ging de begraafplaats Voorst over naar Zwolle. Op Voorst worden voornamelijk bewoners van Westenholte begraven. Het voorzieningenniveau is minimaal, er is alleen een kleine wachtruimte. Op deze begraafplaats worden geen diensten meer gehouden. Wel kan op deze begraafplaats een klok luiden.

Begraafplaats Windesheim

In 1917 nam gemeente Zwollerkerspel de begraafplaats Windesheim over van de Nederlandse Hervormde kerk. Hier worden voornamelijk overledenen uit het dorp Windesheim begraven. Op het oude gedeelte van de begraafplaats kunt u alleen worden bijgezet als er nog plaats is in het graf. Er worden nog wel nieuwe graven uitgegeven. Ook is er een afzonderlijk gedeelte voor urnengraven. Op deze begraafplaats is geen aula, alleen een overkapping om te schuilen bij slecht weer.

Extra informatie

Het graven zoeksysteem
Crematorium Kranenburg
Alles over een uitvaart in Zwolle

 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

Om te mogen begraven of cremeren heeft u een verlof nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Meer informatie vindt u op onze pagina Aangifte van overlijden.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraven / cremeren.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Plaatselijke beleidsregels:

Wetgeving: