Begraven

In Zwolle zijn acht begraafplaatsen. Er zijn particuliere begraafplaatsen en begraafplaatsen die door de gemeente worden beheerd. Op begraafplaats Kranenburg is het enige Zwolse crematorium gevestigd.

De gemeentelijk begraafplaatsen zijn achtereenvolgens:

  • begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 7
  • begraafplaats, Meppelerstraatweg (hoek Molenkampsweg)
  • begraafplaats Voorst, Ridder Zwederlaan (Westenholte)
  • begraafplaats Windesheim, Pastorieweg (Windesheim)

Digitaal uitvaart bespreken:
Voor het bespreken van een uitvaart op een van de gemeentelijke begraafplaatsen kan de begrafenisondernemer gebruik maken van de webagenda (www.begraafplaatsagenda.nl) of telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06-53835290 (ook bereikbaar in weekend

Bekijk de film om een indruk te krijgen van de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Begraafplaats Kranenburg
Deze begraafplaats is de algemene begraafplaats van Zwolle en is geopend in 1933. De begraafplaats is in landschappelijke stijl aangelegd en bestaat uit meerdere gedeelten. Het parkgedeelte en het bosgedeelte vormen het oudste deel van de begraafplaats. Uitbreiding volgde later met het 'Hagenpark', waar beukenhagen de graven omzomen en een waterbron in de vorm van een lelie de oorsprong van het leven symboliseert. In het 'Hagenpark' is ook een islamitisch gedeelte opgenomen. Later volgde nog een uitbreiding met 'De Parnassusberg' dat iets boven het maaiveld uitsteekt en waarbij de graven rondom deze natuurlijke verhoging zijn aangelegd.

Belanghebbendenraad Kranenburg
Vanaf 2006 bestaat de Belanghebbendenraad Kranenburg. Deze raad fungeert voor de gemeente als klankbord voor alle zaken die de begraafplaats aangaan. Bijvoorbeeld het reglement gedenktekens maar ook de vraag hoe het cultuurlandschap van Kranenburg voor de toekomst behouden kan blijven. Doel van de belanghebbendenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van mensen die rechten hebben op de begraafplaats. De raad is er niet voor individuele belangenbehartiging.

Galerijgraven
Sinds eind 2008 is het ook mogelijk om in Zwolle bovengronds begraven te worden in een galerijgraf. Er komen totaal 360 galerijgraven beschikbaar. De galerijgraven worden afgesloten door een antracietkleurige stenen plaat. Op deze sluitplaat kan belettering of symbolen in de gewenste kleur en eventueel een foto aangebracht worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met een steenhouwerij. In elke nis kan één persoon worden bijgezet. Een urn kan alleen bijgezet worden in een leeg graf of tegelijk met het bijzetten van een kist. Later bijzetten is niet meer mogelijk. In een galerijgraf mogen maximaal twee urnen geplaatst worden. Tegenover de galerijgraven is een talud waar bloemen neergelegd kunnen worden.

Begraafplaats Meppelerstraatweg
Deze begraafplaats bestaat sinds 1826 en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats in Zwolle. Onder andere de dichter Rhijnvis Feith ligt hier begraven. Sinds 1954 worden op de begraafplaats Meppelerstraatweg geen nieuwe graven meer uitgegeven. Bijzettingen in familiegraven vinden nog wel plaats als er nog plaats is in het graf. De aula is niet meer in gebruik.

Begraafplaats Voorst
Deze begraafplaats is in 1933 aangelegd, in de vorm van een pauwenstaart. Dit gebeurde in opdracht van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel. Met de gemeentelijke herindeling in 1967 ging de begraafplaats Voorst over naar Zwolle. Op Voorst worden voornamelijk bewoners van Westenholte begraven. Het voorzieningenniveau is minimaal, er is alleen een kleine wachtruimte. Op deze begraafplaats kunnen dan ook geen diensten worden gehouden. Wel kan op deze begraafplaats een klok worden geluid.

Begraafplaats Windesheim
In 1917 nam de toenmalige gemeente Zwollerkerspel de begraafplaats Windesheim over van de Nederlandse Hervormde kerk. Er worden voornamelijk overledenen uit het dorp Windesheim begraven. Op het oude gedeelte van de begraafplaats kan er alleen worden bijgezet als er nog plaats is in het graf. Er worden nog wel nieuwe graven uitgegeven. Ook is er een afzonderlijk gedeelte voor urnengraven. Op deze begraafplaats is geen aula, alleen een overkapping om te schuilen bij slecht weer.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Het graven zoeksysteem
Crematorium Kranenburg
Alles over een uitvaart in Zwolle

 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
Om te mogen begraven of cremeren heeft u een verlof nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraven / cremeren.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Plaatselijke beleidsregels:

Wetgeving: