Eigendomsrecht graven

Eigendom op een graf staat in de begraafplaatsenadministratie. Een eigen familiegraf moet altijd op naam staan van een rechthebbende. U kunt het graf ook laten overschrijven op een nieuwe naam. Bijvoorbeeld als de rechthebbende (de eigenaar van het graf) overlijdt.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend formulier.
  • Het bestaande eigendomsbewijs.
  • Pin of contant geld voor de kosten.

Overschrijven op een nieuwe naam

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam, kunt u een formulier opvragen bij de publieksbalie. Als u dat weer inlevert, moet u het huidige eigendomsbewijs meenemen.

Digitaal aanvragen met DigiD

Digitaal aanvragen met DigiD

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetgeving:
wetten.overheid.nl