Eigendomsrecht graven

Eigendom op een graf wordt geregistreerd in de begraafplaatsenadministratie. Een eigen familiegraf moet altijd op naam staan van een rechthebbende. Dit eigendomsrecht kan tussentijds aan een ander worden overgedragen. Als de rechthebbende bijvoorbeeld overlijdt, moet een nieuwe rechthebbende opgenomen worden in de begraafplaatsadministratie.

Voor de aanvraag hebt u nodig:

  • een ingevuld en ondertekend formulier
  • het bestaande eigendomsbewijs
  • leges

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam (andere rechthebbende) is een formulier verkrijgbaar bij de publieksbalie. Als u het formulier inlevert, moet u het huidige eigendomsbewijs meenemen.
U kunt het formulier ook downloaden en samen met het oude eigendomsbewijs opsturen. Het nieuwe eigendomsbewijs wordt daarna naar de nieuwe rechthebbende gestuurd.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

PDFverzoek tot het afstand doen van grafrechten.pdf

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetgeving:
wetten.overheid.nl