Eigendomsrecht graven

Eigendom op een graf staat in de begraafplaatsenadministratie. Een eigen familiegraf moet altijd op naam staan van een rechthebbende. U kunt het graf ook laten overschrijven op een nieuwe naam. Bijvoorbeeld als de rechthebbende (de eigenaar van het graf) overlijdt.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend formulier.
  • Het bestaande eigendomsbewijs.
  • Pin of contant geld voor de kosten.

Overschrijven op een nieuwe naam

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam, kunt u een formulier opvragen bij de publieksbalie. Als u dat weer inlevert, moet u het huidige eigendomsbewijs meenemen.

Downloaden

U kunt het formulier ook downloaden en samen met het oude eigendomsbewijs opsturen.

Het nieuwe eigendomsbewijs wordt daarna naar de nieuwe rechthebbende gestuurd.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

PDFverzoek tot het afstand doen van grafrechten.pdf

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetgeving:
wetten.overheid.nl