Grafsteenvergunning

Op een graf kan onder voorwaarden een gedenkteken worden aangebracht. Hiervoor is een vergunning nodig.

Voor plaatsing van een gedenkteken op een graf, is een vergunning van de gemeente nodig. De medewerkers van de begraafplaatsadministratie, de steenhouwer of de beheerder van een gemeentelijke begraafplaats informeert u graag over de mogelijkheden.
Het 'Reglement gedenktekens' beschrijft de voorschriften voor een gedenkteken. Dit betekent dus dat het gedenkteken aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Het gaat dan vooral om zaken als afmetingen, materiaalgebruik en kleurgebruik van de eventuele inscriptie. Burgemeester en wethouders beslissen of een vergunning voor een gedenkteken wordt verleend.

Het aanbrengen van losse voorwerpen (bijvoorbeeld grind) op een graf is niet toegestaan. Uiteraard geldt dit ook voor het zonder vergunning aan laten brengen van een gedenkteken.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • uitgebreide werktekening van het (ontwerp van het) gedenkteken

Ik wil de aanvraag digitaal aanvragen met DigiD:

Digitaal aanvragen met DigiD

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges begraafplaatsrechten.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Plaatselijke beleidsregels:
Voorschriften grafbedekking op begraafplaats Kranenburg en begraafplaats Meppelerstraatweg
Voorschriften grafbedekking op begraafplaats Voorst en de begraafplaats Windesheim

Wetgeving:
wetten.overheid.nl