Paspoort, tweede

Om in aanmerking te komen voor een tweede paspoort moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • één recente en goedgelijkende kleurenpasfoto (wij adviseren u naar een vakfotograaf te gaan, zij zijn op de hoogte van de zware eisen die de centrale overheid stelt aan de kwaliteit van de pasfoto)
  • de verschuldigde kosten. U kunt pinnen of contant betalen.
  • Uw paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn.

Daarnaast moet u ook een van de volgende bewijsstukken tonen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
  • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen. Als het ene paspoort dan bij een ambassade ligt kunt u het andere paspoort gebruiken.
  • correspondentie met zakelijke contacten
  • andere vergelijkbare documenten

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Bij vernieuwing noodzaak opnieuw aantonen
Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen.

Eerste paspoort bij ambassade of consulaat?
Ligt uw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat op het moment dat u uw tweede paspoort komt vernieuwen, dan moet u extra meenemen:

  • kopieën van de houderpagina van uw eerste paspoort
  • kopieën van de pagina's met visa
  • een verklaring of ander bewijs waaruit blijkt dat het document bij de ambassade of consulaat ligt

Indien bij de aanvraag blijkt dat de geldigheidsduur van het oorspronkelijke paspoort binnen zes maanden zal verstrijken, wordt de beslissing op de aanvraag pas genomen nadat het oorspronkelijke paspoort is vervangen door een nieuw nationaal paspoort.

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.
Maak hier uw afspraak

Afspraak annuleren?
Stuur dan een mail naar kcc@zwolle.nl of bel 14038

Als u vaak reist voor zaken of uw beroep en daardoor veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die 'conflicterende landen'. Een tweede paspoort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Een tweede paspoort wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of privéreizen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Het tweede paspoort is verkrijgbaar met 32 pagina´s of met 64 pagina´s (tweede zakenpaspoort).

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen.

Let op, maak een afspraak!
Een afspraak maken kan digitaal via het formulier dat u onder het kopje 'aanvragen/afspraak' vindt.

Spoedprocedure
U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Als uw aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u het reisdocument meestal de volgende werkdag al ophalen. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden. Als het gaat om een vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart.

Geldigheid en gebruik
Uw tweede paspoort is twee jaar geldig en geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is ook een wereldwijd geaccepteerd legitimatiebewijs. U mag naast een (tweede) paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Toestemming
Personen die nog geen 18 jaar zijn, hebben voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig.

Is uw paspoort vermist of gestolen?

Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument is het niet meer noodzakelijk dat u eerst aangifte doet bij de politie. U vult zelf bij de aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart aan de publieksbalie een eigen verklaring van verlies of diefstal van vermissing in. Hierin legt u uit op welke wijze uw oude document bent kwijtgeraakt.
Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Identiteitsdocumenten reisdocumenten
Eisen pasfoto reisdocument

Als u vragen heeft over het tweede paspoort neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges reisdocumenten. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Meer informatie over het tweede paspoort via overheid.nl.