Toestemming bij reisdocumenten

Minderjarig

Minderjarige kinderen die een eigen reisdocument willen aanvragen, hebben toestemming nodig. Degene(n) die wettelijk verantwoordelijk voor ze zijn, moeten die geven. Bijvoorbeeld:

 • Hun ouders.
 • Eén ouder of 
 • bijvoorbeeld een voogd.

Belast met gezag

We zeggen dat bovenstaande persoon/personen 'belast is/zijn met het gezag'.

Meerderjarig

Bent u meerderjarig, maar staat u onder curatele? Dan heeft u voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van de curator.

Toestemming vereist

Toestemming voor een reisdocument is verplicht als:

 • Een kind jonger dan 18 jaar een paspoort aanvraagt.
 • Een kind jonger dan 12 jaar een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt.
 • Een meerderjarige die onder curatele staat een paspoort aanvraagt

Degene met het gezag geeft toestemming voor één aanvraag. Bij elke volgende aanvraag moet hij of zij opnieuw toestemming geven.

Gezag

Ouders die tijdens een huwelijk een kind krijgen, hebben automatisch allebei het gezag.

Scheiding

Bij een scheiding doet de rechter meestal een uitspraak over het gezag. Het kan zijn dat beide ouders het gezag houden (co-ouderschap) of dat één ouder 'belast wordt met het gezag'.

Samenwonen

Bij samenwonende ouders is het gezag niet automatisch geregeld. Dit moet bij de rechtbank aagevraagd worden.

Jeugd- en gezinszorg

De rechter kan ook een instelling voor jeugd- en gezinszorg aanwijzen voor het gezag.

In de praktijk

Getrouwd:
Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.

Gescheiden:
Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming.
Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.

Ongehuwd samenwonend:
Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming.

Curatele

Een curator is iemand die uw belangen behartigt als u dat zelf niet kunt. Bijvoorbeeld omdat u een geestelijke beperking heeft. De rechter wijst dan een curator aan.

Toestemming voor eigen document

Degene met het gezag moet toestemming geven als een kind een eigen paspoort of identitetskaart aanvraagt. Als beide ouders het gezag hebben, moeten ze allebei toestemming geven.

Curator

Als u onder curatele staat, dan geeft de curator deze toestemming. Een uitzondering is het aanvragen van een eigen identiteitskaart als je 12 jaar of ouder bent. Daar hoeft de curator geen toestemming voor te geven.

Toestemming van een derde

Als de ouders niet het gezag hebben, dan wordt iemand anders aangewezen die dat kan doen. Bijvoorbeeld een instelling voor jeugd- en gezinszorg. Zo'n organisatie machtigt (wijst iemand aan) meestal enkele personen om de toestemming te geven.

Geven van toestemming

U kunt de toestemming geven aan de balie van het Stadskantoor. U kunt ook schriftelijk toestemming geven. Als u aan de balie toestemming geeft, vult u daar een toestemmingsformulier in.

toestemmingsformulier_reisdocumenten_minderjarigen_2018.pdf

Problemen bij de toestemming

Soms weigert een ouder zijn of haar toestemming. Dan kan de andere ouder of het kind de kinderrechter vragen om vervangende toestemming. Die beslist in het belang van het kind.

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Identiteitsbewijs-kinderen

Reizen met minderjarige kinderen

Reist u met minderjarige kinderen, dan zijn er een paar extra regels. De Koninklijke Marechaussee voert uitgebreide controles uit om mogelijke kinderontvoeringen naar het buitenland te voorkomen.
Meer informatie.

Voor de aanvraag heeft u nodig

Bij toestemming aan de balie:

 • Een geldig legitimatiebewijs

Bij schriftelijke toestemming:

 • Een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.
 • Een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Als u de aanvraag via een formulier wilt doen, gebruik dan het onderstaande pdf-bestand:

toestemmingsformulier_reisdocumenten_minderjarigen_2018.pdf

Heeft u vragen over Toestemming bij reisdocumenten? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren  leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Ouders die reizen met kinderen met een andere achternaam

Als u een andere achternaam dan uw kind(eren) heeft, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft om met hen te reizen. Neem daarvoor onderstaand toestemmingsformulier ingevuld mee. Met de handtekening van de ouder(s) erop. Hiermee kunt u bij de Koninklijke Marechaussee aantonen dat u toestemming heeft. Bij de persoonscontrole op een luchthaven kan het namelijk wel eens problemen opleveren als u alleen met uw kind(eren) reist. Neem het formulier dus voor de zekerheid mee.

Aantonen dat u gezag heeft

Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende volwassene de ouder is of het gezag heeft. Informeer hier tijdig naar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Onderstaand formulier kunt u printen en invullen. 

authorisation-form-version-23-5-2017.pdf

Niet één van de ouders

Bent u niet één van de ouders en reist u met 1 of meer minderjarige kinderen? Dan hebt u toestemming nodig van:

 • Degene(n) die het gezag heeft/hebben over de minderjarige(n) of
 • Eén of beide ouders of
 • Een instelling.

gebruikershandleiding-formulier-toestemming-voor-vakantie-nl-02.pdf

Problemen bij de toestemming

Als een ouder zijn of haar toestemming weigert, kan de andere ouder of eventueel het kind om vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Die beslist in het belang van het kind.

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Identiteitsbewijs-kinderen